Infångade växthusgaser säljs till växthus

Världens första kommersiella anläggning för att samla in koldioxid från luften och sälja den vidare har öppnat i Schweiz.

Publicerad
Den schweiziska testanläggningen ska rensa atmosfären på 900 ton koldioxid per år.
Bild: Julia Dunlop

Företaget Climeworks har fått stöd av det schweiziska energidepartementet för en demonstrationsperiod på tre år av en anläggning som fångar in koldioxid från luften. Tekniken går ut på att luften sugs genom porösa filter som innehåller kemikalier som binder koldioxid. När filtren är fulla hettas de upp och koldioxiden kan sugas upp i gasform. Via ett rör pumpas den sedan till ett växthus cirka 400 meter bort, där den tas om hand av växterna.

Totalt ska anläggningen filtrera fram 900 ton koldioxid ur luften per år.

Climeworks är inte ensamt om att försöka skapa så kallade negativa utsläpp av växthusgaser, där koldioxid förs bort från atmosfären. Magnus Rydén, docent på avdelningen för energi och miljö vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, deltar till exempel i ett nordiskt projekt för att utveckla nya sätt att fånga in och lagra koldioxid från rökgaserna från biobränsleeldade kraftvärmeverk (F&F 5/2016).

Men han är tveksam till att infångning av koldioxid direkt ur luften kan bli lönsam:

– Det är en trevlig vision. Men luften innehåller bara 0,04 volymprocent koldioxid. Det är nästan ingenting jämfört med rökgaser, som innehåller 15 procent. Därför är det jämförelsevis dyrt och besvärligt.

Enligt Climeworks är priset på den infångade koldioxiden ungefär det dubbla jämfört med marknadspriset.

– Vi arbetar med nästa generation av vår teknik och räknar med att minska kostnaderna med 50 procent. Men på avlägsna platser, till exempel öar med långa och dyra transporter, kan det löna sig redan i dag, säger Martin Jendrischik, presstalesman på företaget. 

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor