Prostatan väcker frågor om manlighet

Säg prostata och de flesta tänker på cancer. En ny bok vill vidga perspektivet på denna manliga körtel. – Den kan behöva lite feminism, säger Ericka Johnson, en av författarna.

Publicerad
5 frågor till Ericka Johnson, professor vid tema genus på Linköpings universitet.
Bild: Anna Nilsen / LiU

Vad händer i kropp och själ vid prostatabesvär? Kring detta kretsar antologin Prostatan – det ständiga gisslet? som bygger på två forskningsprojekt ledda av Ericka Johnson, professor vid tema genus på Linköpings universitet.

1 | Vem riktar sig boken till?

– Under de sex år som våra forskningsprojekt om prostatan pågått har vi träffat väldigt många män som haft massor av frågor. Boken vänder sig till dem och alla andra som drabbas av prostataproblem, deras anhöriga, men också till läkare och annan vårdpersonal. Med prostatan som utgångspunkt vill vi diskutera och bredda synen på mannen och förändringarna i den manliga kroppen när den åldras.

2 | Tar ni upp medicinska frågor?

– Vi närmar oss prostatan från ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv och tar till exempel upp frågor om hur kroppen påverkas av att bli äldre. Andra teman är hur prostataundersökningar lärs ut till medicinstudenter, hur biopsier kan gå till och hur en förlust av prostatan kan upplevas. Det rent medicinska lägger vi däremot åt sidan och tar inte ställning till olika behandlingar.

3 | Historiskt har prostatan kopplats till maskulinitet och sexualitet. Lever dessa föreställningar kvar?

– I högsta grad. Uppfattningen om att en man ska vara stark och inte blödig eller gnällig kan hindra dem från att söka vård i tid. På det sättet är maskulinitetsideal fortfarande kopplade både till prostatan och andra organ.

4 |Du skriver själv i ett av kapitlen om hur män med prostatabesvär plötsligt upptäcker bristen på offentliga toaletter. Varför tar du upp denna fråga?

– Den visar hur den bebyggda miljön är anpassad efter den friska mannens behov och inte hela befolkningens. För en man, som tidigare inte haft problem med urinerandet, kan den ständiga jakten på toaletter komma som en chock. Jag har intervjuat män som plötsligt fått lära sig var varenda toalett finns i stan, vilka som är rena och vilka som är gratis. Detta är något som gravida kvinnor påpekat i mer än 30 år. Prostatan kan behöva lite feminism.

5 | Boken tar även upp känsliga ämnen som impotens och minskad sexlust. Varför talas det så lite om dessa saker?

– Det undrar vi också. En förklaring är våra normer, där en man förväntas vara stor och stark. Våra studier visar till exempel att män som kommer till en prostataundersökning behandlas väldigt annorlunda jämfört med kvinnor hos en gynekolog, trots att båda är känsliga och obekväma undersökningar.

I boken berättar även män om hur sexualiteten påverkats av prostatabehandlingen. Jag hoppas att den som står inför eller genomgått en behandling kan finna tröst och känna att han inte är ensam i sina funderingar och problem.

Prostatan – det ständiga gisslet?

Maria Björkman (red)
Nordic Academic Press

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor