Ekonomiska klyftor som slutat växa?

Publicerad

Man hör ofta påståenden om att de ekonomiska klyftorna i världen ökar. Men stämmer det verkligen? Nya data utmanar den sedvanliga bilden. Världsbanken rapporterade nyligen att klyftorna istället minskar, enligt de senaste siffrorna. Data från åren mellan 2008 och 2013 visar att den globala ojämlikheten minskade för första gången sedan den industriella revolutionen inleddes för över 200 år sedan. Världsbanken har uppmätt att den så kallade Gini-koefficienten (som mäter ojämlikhet) minskat från 67 till 62 under åren 2008–2013.

Orsaken till denna förändring är bland annat en stadig ökning av medelinkomsterna i Kina och Indien. Även i många länder i Latinamerika så har ojämlikheten minskat, vilket bidragit till förändringen.

Under samma period har även den extrema fattigdomen minskat, och en allt mindre andel av världens befolkning lever på under 1,90 dollar om dagen.

Den svenska forskarbloggen Ekonomistas ifrågasatte nyligen bilden av ständigt ökande klyftor, genom en analys av förmögenhetskoncentrationen i Västvärlden. Även om osäkerheterna i data är stora så konstateras att man inte kan se någon tydlig ökning i förmögenhetskoncentrationerna på senare år.

Även Our world in data, som drivs av Max Roser, en nationalekonom från Oxford university, rapporterade minskade globala klyftor för en tid sedan. Han grundar sig bland annat på relationen mellan hur mycket den rikaste tiondelen i världen tjänar i relation till hur mycket den fattigaste tiondelen tjänar. Denna kvot har förändrats mellan 2003 och 2013, vilket tyder på att klyftan dem emellan har minskat.

De ekonomiska klyftorna är världen är tveklöst mycket stora – men det är inte säkert att de fortsätter öka.  

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor