Så funkar tryckkabinen

Tryckkabiner började införas kring 1940 för att flygplanen skulle kunna flyga på molnfri höjd samt få lägre luftmotstånd. En tryckkabin ska hålla trycket uppe – ändå slår det lock för öronen när flygplan startar och landar. Varför då? F&F reder ut.

Publicerad

Din pappa har både lite rätt och lite fel. Uppfattningen att barn skulle vara känsligare än vuxna för nickel och andra kontaktallergener tycks vara felaktig – det har inte kunnat visas vetenskapligt. Men riskerna för barn kan ändå sägas vara högre, av flera skäl. Den som börjar sin exponering i unga år hinner utsättas för mer nickel, vilket ökar risken för allergi. Barn som blir nickelallergiska löper också större risk att få vänta länge på rätt diagnos, eftersom vård och föräldrar ofta är inriktade på barneksem (atopiskt eksem). Den som får sin nickelallergi som ung har dessutom flera år av besvär framför sig.

Nickelallergi är en kontaktallergi, en annan typ av allergi än vid allergisk astma och snuva, och hänger inte ihop med atopiskt eksem. Risken för nickelallergi och eksem beror framför allt på hur mycket nickel som kommer i kontakt med huden. Det kan komma från örhängen eller andra smycken, men också från föremål som klockor, spännen, knappar, glasögon, mobiltelefoner, mynt och verktyg.

I genomsnitt är cirka 8 procent av alla 16-åringar i Sverige (10 procent av flickorna och 5 procent av pojkarna) allergiska mot nickel. Bland vuxna är andelen ännu högre. Många tror att kvinnor är känsligare än män, men anledningen till att nickelallergi är vanligare hos kvinnor är att de är mer utsatta för kontakt med nickel.

Nickeltest (dimetylglyoximtest) är ett enkelt test som visar om föremål avger nickel. Det går att köpa på apotek. Hudläkare rekommenderar att nickelallergiska patienter ska använda det för att undvika kontakt med nickel. Det kan också användas förebyggande av den som vill minska risken för att utveckla en allergi.

Sedan 2001 är det förbjudet inom EU att sälja föremål avsedda för långvarig kontakt med huden om de avger nickel, men det har hittills haft begränsad effekt.

En god nyhet på området är att alla svenska mynt i år har blivit nickelfria.

/Carola Lidén, professor emeritus, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet

Har du en fråga till redaktionen?

Mejla fraga@fof.se så tar Anders Nilsson, vetenskapsjournalist och redaktör för avdelningen Frågor + Svar, emot den.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor