Att sopa rent landningsbanans banljus från snö är ett tidskrävande precisionsarbete för människor. Är 15 procent av ljusen översnöade måste flygtrafiken stoppas helt.
Bild: Cawat film

Snart kan robotar sköta flygplatserna

Luftfartsverket tror att en nästan helt automatiserad flygplats kan bli verklighet inom fem till tio år. I ett nytt forskningsprojekt visar de upp flera lösningar där arbetsuppgifter som snöröjning sköts av robotar, men lyfter samtidigt en viktig fråga. Hur långt vill man egentligen gå?

Text Oskar Alex
Publicerad

På Örnsköldsviks flygplats finns det ett flygledningstorn som inte används, eftersom flygtrafiken numera sköts på distans, uppifrån Luftfartsverkets central i Sundsvall.

Det lediga tornet blev hjärtat i Luftfartsverkets forskningsarena Testsite OER (Örnsköldsviks Airport), där de satsar på att ta fram automatisk, intelligent teknik för flygplatser. Där genomförde Luftfartsverket en demonstration av några sådana system i mitten av september. Systemen har de tagit fram tillsammans med sina samarbetspartners i forskningsprojektet AVAP (Automated Vehicles for Airports).

– Ska man skämta lite så är räddningstjänsten det enda på flygplatsen som inte går att ha en bra automatiserad lösning för, då får man vara väldigt fantasirik. Men i övrigt går det mesta att automatisera i någon form, säger Björn Wahlström, Luftfartsverkets forskningschef som hållit i AVAP-projektet.

Björn Wahlström, forskningschef på Luftfartsverket
Parallellt med att utveckla själva tekniken jobbar Luftfartsverket bland annat med Transportstyrelsen med vägledning och rådgivning – när tekniken ska implementera och kräver både nya lagar och regler, säger Björn Wahlström.
Bild: Per Fröberg/LFV

Kan hjälpa Sveriges mindre flygplatser

Ett av systemen som visades upp är en automatisk lösning för att röja bort snön från banljusen. Det är ett precisionsarbete som ofta prioriteras ned, till förmån för själva landningsbanan.

Särskilt är det de mindre av Sveriges 38 flygplatser med passagerartrafik som har svårt att hinna med – och är bara 15 procent av banljusen översnöade får flygplan varken landa eller lyfta. Traktorn som visades upp tar emot sitt uppdrag via 4G-teknik, och räknar själv ut det bästa sättet att utföra jobbet på.

– Det är för att minska belastningen på personalen, så att de hinner med andra saker som inte lämpar sig för automatisering, säger Anna Piegsa, teknisk projektledare på Semcon, som tagit fram lösningen för snöröjning.

Andra företag visade upp ett system för automatisk gräsklippning, och ett annat för övervakning med drönare.

”Vårt jobb är att bevisa att det går”

Luftfartsverkets del i forskningsprojektet är att samordna de olika aktörerna, och sätta ihop de individuella systemen i ett styrsystem som låter en person, exempelvis en flygledare, överblicka allt samtidigt. I framtiden kan till och med själva flygplanen bli förarlösa, men just nu är nästa steg i AVAP-projektet att utveckla den teknik de demonstrerade i mitten av september.

– Det vi visat här med snöröjningen är på ett enkelt sätt vad som går att göra med banljus. Men det finns mycket annat snöröjningsarbete på en flygplats, säger Björn Wahlström.

Generellt sett är tekniken snabbare än juridiken, och det kan dröja innan lagar och regler hinner ikapp. Men en framtid med helt automatiska flygplatser är heller inte nödvändigtvis önskvärd, säger Björn Wahlström.

– Jag skulle tippa på att det är tekniskt möjligt om fem, tio år. Vårt jobb är att bevisa att det går, sen måste man titta på, ”hur långt vill vi gå?” Vill vi som resenärer möta en miljö med bara robotar? Det är inte säkert att vi någonsin får en helt automatiserad flygplats, men vi är ganska övertygade om att det går, säger han.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor