Spännande om hajar

Publicerad

Hajar är ovanliga i svenska vatten. Det är sannolikt orsaken till att ytterst få böcker om dessa djur har skrivits i vårt land. Det nya uppslagsverket Guide till världens hajar är ett gyllene undantag. Boken beskriver merparten av de drygt 500 hajarter som är kända i nuläget. Författaren David C. Bernvi är marinbiolog på Stockholms universitet och expert på vithajar, som han studerar i Sydafrika.

Boken har ett ganska traditionellt upplägg. Den inleds med ett par kapitel som handlar om hajars ekologi, artrikedom och systematik. Därefter följer beskrivningar av 534 arter, indelade i släkten, familjer och ordningar. En brist med boken är att den saknar ett alfabetiskt register över arterna. Det innebär att om man vill hitta beskrivningen av exempelvis bredbågig demonhaj eller skällande blåshaj, måste man i de flesta fall plöja igenom den systematiska innehållsförteckningen tills man stöter på namnet. Men boken har å andra sidan en alldeles utmärkt ordlista som tar upp många av de begrepp och termer som rör hajarnas uppbyggnad och allmänna biologi.

Boken är lättläst och vänder sig till alla som är intresserade av hajar, men kan nog också tilltala personer som ännu inte är medvetna om sitt hajintresse. Bokens inledande kapitel bjuder nämligen på riktigt spännande läsning. Visste du till exempel att hos vissa hajarter förekommer kannibalism i livmodern? Hajfostren försöker äta upp varandra redan innan födseln. Författarens förhoppning är att boken ska finnas på varje skolbibliotek i Sverige. Det förtjänar den.

Guide till världens hajar

David C. Bernvi
Caracal publishing

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor