Förtroendet för medier ökar i Sverige

Publicerad

Svenska folket har fortsatt högt förtroende för medier. Det gäller framför allt radio och tv, där 56 procent har ett högt eller ganska högt förtroende. Förtroendet för dagspressen är lägre; där svarar 33 procent att de har ett högt eller ganska högt förtroende.

Detta framkommer av den nationella undersökning för år 2018 som nyligen presenterades av SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

När det gäller nyhetsmedier är förtroendet högst.

– Det visar sig att det är mycket högt, 80 procent har mycket eller ganska stort förtroende för våra nyhetsmedier. Lika många, åtta av tio, anser också att nyheter i allmänhet är tillförlitliga, säger Ulrika Andersson, docent vid SOM-institutet på Göteborgs universitet.

Förtroendet för medier hänger allt starkare ihop med på var på den politiska skalan en person anser sig höra hemma.

– Vi har fått en mer tydlig polarisering i förtroendet för till exempel radio och tv beroende på hur man står på höger-vänster-skalan. Det är hos gruppen som står längst till höger som förtroendet sjunker markant, samtidigt som förtroendet ökar något bland dem som står längst till vänster, docent Ulrika Andersson.

Allra lägst förtroende för medier återfinns bland SD:s sympatisörer. Där är andelen som har förtroende för radio och tv 30 procent, och endast 15 procent uppger att de har förtroende för dagspress.

Men den generella trenden är alltså att förtroendet ökar, liksom förtroendet för journalister – det har inte varit så här högt (39 procent) sedan mätningarna inleddes 2004.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor