Ger mer koldioxid frodigare växter?

Kan ökande koldioxid i atmosfären få träd och växter att växa frodigare? Kanske var koldioxid en bristvara före industrialiseringen? Krukväxter anses ju må bra av att man pratar med dem, då de får en dos koldioxid med utandningsluften.

/Ingemar Dahlstrand

Publicerad
Gröna växter stimuleras av en ökad koldioxidhalt. Finns bara tillräckligt med vatten och näring växer de snabbare.
Bild: Getty images

Jodå, växter stimuleras av atmosfärens stigande koldioxidhalt. Detta har sannolikt bidragit till ökad tillväxt i både skogar och jordbruksområden under de senaste decennierna, globalt sett. Man räknar med att landekosystem tar upp cirka 30 procent av människans koldioxidutsläpp – utan denna effekt skulle alltså halten i atmosfären öka ännu fortare.

Högre koldioxidhalt leder dock inte till ökad tillväxt i alla sammanhang. Om tillgången på till exempel näring eller vatten är låg kan stimuleringen utebli. I ett flerårigt experiment med granar i norra Sverige hade dubblerad koldioxidhalt ingen signifikant effekt på trädens tillväxt.

Även näringsinnehållet påverkas faktiskt: Växter som vuxit i högre koldioxidhalt innehåller lägre halter av viktiga näringsämnen som kväve (och därmed protein), järn och zink. Detta gäller såväl träd som de flesta grödor och gräs.

Slutligen är det förstås viktigt att komma ihåg att ökad koldioxidhalt innebär ett varmare klimat och på sina håll även minskad nederbörd. Det har förstås negativa effekter på växter i områden som redan i dag är varma och torra.

 /Johan Uddling Fredin, professor i biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

Har du en fråga till en forskare?

Mejla fraga@fof.se så tar Anders Nilsson, vetenskapsjournalist och redaktör för avdelningen Frågor + Svar, emot den.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor