Gonorréläkaren kritiseras efter regelbrott

En svensk läkare skrev ut antibiotika mot gonorré på ett sätt som ökar risken för att smittan blir resistent. Nu får han kritik från Inspektionen för vård och omsorg.

Publicerad
Den svenske läkaren skrev ut fel medicin i fel dos till en patient som han inte hade undersökt. Läkaren struntade dessutom i att föra journal och att följa smittskyddslagens krav på smittspårning.
Bild: Getty Images

För snart två år sedan inledde F&F en granskning av handel med antibiotika via nätapotek. Den avslöjade bland annat att företaget Dokteronline levererade antibiotika mot den allmänfarliga smittan gonorré utan att ta hänsyn till gällande regler.

En svensk läkare knuten till företaget skrev ut fel medicin i fel dos till en patient som han inte hade undersökt. Dessutom struntade läkaren i att föra journal och att följa smittskyddslagens krav på smittspårning.

Utredning i över ett år

För allt detta får läkaren nu kritik från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Utredningen har pågått i över ett år.

– Jag känner inte till att vi tidigare har granskat handel med antibiotika på det här sättet, så det är ett intressant fall. Jag hoppas att det leder till större respekt för de regler som faktiskt gäller, säger Anders Bergmark, inspektör och tidigare nationell samordnare för e-hälsa på Ivo.

Ett hot mot mänskligheten

Bakterier som inte längre går att bekämpa med antibiotika är ett av de största hoten mot mänskligheten, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Det finns stammar av gonorré som har blivit resistenta mot alla standardpreparat och en lång rad andra antibiotika som bara används i extrema fall, ofta med kraftiga biverkningar som följd.

– Varje gång någon får en felaktig behandling ökar risken för ytterligare resistens, säger Magnus Unemo, gonorréforskare på Universitetssjukhuset i Örebro och chef för WHO:s expertlaboratorium för sexuellt överförbara infektioner.

Läkaren behåller sin legitimation

Han understryker att korrekt behandling och uppföljning är viktig både för den enskilde patienten och för att skydda samhället mot vidare smittspridning.

Den kritiserade läkaren arbetar inte längre för Dokteronline. Ivo vänder sig direkt till honom i sitt beslut: ”Ivo finner att du brustit i din yrkesutövning som läkare genom det patientfall som granskats. För denna yrkesutövning har du ett eget ansvar.” Trots den hårda kritiken får han behålla sin läkarlegitimation.

F&F har sökt läkaren.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor