Färre plastfibrer i havet än befarat

En majoritet av de mikrofibrer som forskare klassat som plast i haven kan i själva verket vara av bomull. Det framgår av en ny studie.

Publicerad
Haven är fulla av tunna trådar, mikrofibrer. Det kan vara svårt att avgöra om de består av naturmaterial eller plast. 
Bild: Getty images

Den nya studien är utförd av ett internationellt forskarteam och är baserad på drygt 900 vattenprov från sex olika havsbassänger. Forskarna hittade över 20 000 mikrofibrer i proverna. Drygt 8 procent av fibrerna bestod av plast, resten kom från växt- och djurriket. Det dominerande materialet var cellulosa, framför allt i form av bomull.

Resultaten är förvånande eftersom den globala produktionen av syntetfibrer är avsevärt större än produktionen av naturliga fibrer. En förklaring kan vara att naturmaterial släpper fler fibrer än syntetiska material vid tvättning, menar forskarna som har publicerat sina rön i Science advances.

Antagit att bomull var plast

Andra studier har kommit fram till det motsatta förhållandet, att merparten av mikrofibrerna i haven består av plast. Skillnaden kan ligga i att man i dessa studier antagit att alla färgade fibrer i proverna är tillverkade av plast, fast de i själva verket ofta består av bomull – eller så har bomullsfibrer klassats som syntetiska fibrer eftersom de tillverkas industriellt av människan.

Enligt forskarnas beräkningar finns det 90 000–380 000 ton fibrer i världshavens ytvatten (ner till en meters djup), varav endast 6–12 procent består av plast. Det bör påpekas att vi i dagsläget vet mer om plastfibrernas effekter på havsmiljön än om naturfibrernas effekter.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor