Lönsamt att lagra koldioxid?

I en förbränningsmotor sker ju energiutbytet genom att ett bränsle, till exempel dieselolja, antänds och expanderar – en expansion som omvandlas till mekanisk energi, till exempel genom kolv och vevstake. Men om koldioxid från avgaserna ska lagras i berggrunden behöver den komprimeras, det vill säga, energi tillsätts för att åter trycka ihop gasen. Hur kan då hela processen ”löna sig”, rent energimässigt? Resonemang borde rimligen gälla även för annan förbränning av fossila bränslen.
/Lucas Orve

Publicerad

Bild: Getty images

Svar av: Öivind Andersson, professor i förbränningsmotorer, Lunds tekniska högskola

Tack för en kul och klurig fråga. I förbränningsmotorn utvinns energin i två steg. Först omvandlar man bränslet till koldioxid och vatten och får ut värme. Sedan omvandlar man värmen till mekaniskt arbete genom att låta gaserna expandera mot en kolv. Om man sedan vill komprimera koldioxiden igen krävs förstås energi, men inte alls lika mycket som motorn producerar. Enkelt uttryckt beror det på att man bara backar processen genom det sista steget, men inte genom det första. Man komprimerar alltså koldioxiden, men omvandlar den inte tillbaka till bränsle.

Det här är dock inte hela sanningen, för man använder också olika termodynamiska processer i de två fallen. I motorn sker expansionen i ett enda steg. Kompressorn komprimerar koldioxiden i flera steg med mellankylning. Det ger väldigt små energiförluster, vilket gör att komprimeringen bara kräver någon tiondel av den energi som motorn producerade när koldioxiden bildades.

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

Koldioxidinfångning passar främst på källor med stora, koncentrerade utsläpp, som kraftverk eller cementfabriker. Eftersom själva infångningen också kräver energi förbrukar processen som helhet kanske en fjärdedel av den energi som ett kraftverk producerar. Därför är förnybara energikällor ofta ett bättre alternativ i energisektorn. Ska man å andra sidan minska klimatutsläppen från en kemisk industri kan koldioxidinfångning vara det lämpligaste alternativet.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor