Elever övade empati – blev mer kreativa

Skoluppgifter som kräver att elever sätter sig in i någon annans situation gör dem påhittigare. Det visar ny forskning från Storbritannien.

Text Oskar Alex
Publicerad
Eleverna fick formge astmakit för små barn. Målet var att sätta uppgiften i ett konkret sammanhang och uppmuntra till empati. Här testar forskarna bakom studien, Bill Nicholl och Helen Demetriou, prototyper som den nationella sjukvårdsorganisationen NHS, valde ut för att eventuellt gå vidare med. 
Bild: Designing Our Tomorrow, University of Cambridge

Studien bygger på två skolklasser i London. Under ett läsår fick den ena klassen tekniklektioner baserade på kursplanen som gäller i hela Storbritannien. Den andra fick lektioner med en speciell twist: att designa astmakit för småbarn med inbakade empatiövningar under arbetets gång.

Målet var att undersöka om det kunde ge kreativiteten en skjuts, berättar Bill Nicholl, en av studiens författare som forskar vid University of Cambridge.

– Problem inom design och ingenjörskonst kräver kreativa lösningar. Designern måste först identifiera behoven hos sin målgrupp, och sedan utvärdera hur väl den designade lösningen tillgodosett behoven. Vid båda moment är förmågan att känna empati avgörande, säger han.

Eleverna fick se en video på ett barn som fick en astmaattack och ta del av statistik över hur många barn som dör av astma i Storbritannien varje år. De fick även återskapa olika scenarion genom att rollspela som små barn med astma, samt föräldrar och vårdpersonal.

Själva kitten skulle vara lätta att ta med sig, tilltalande att använda och samla både inhalator och instruktioner i ett enda paket.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Markanta skillnader mellan klassernas kreativitet

I början av studien mätte forskarna elevernas kreativitet med det väletablerade testet Torrance Test of Creative Thinking. Då slog gruppen som skulle få ”vanliga” tekniklektioner den andra med omkring 11 procent.

Efter studien var förhållandet det motsatta. Då var eleverna som levt sig in i att vara ett barn med astma i genomsnitt 78 procent mer kreativa. De fick även högre poäng på svarsfrågorna som uppmätte empati.

En elev designade astmakit som liknade en elefant och en apa. I sin beskrivning resonerade flickan bakom designen att inhalatorn inbyggd i en snabel eller banan skulle kunna lugna små barn.

Relativt få elever deltog i studien – allt som allt bara 64 stycken. Forskarna betonar därför att resultaten inte bör generaliseras alltför brett, eftersom deltagargrupperna var relativt små.

– Våra fynd ligger dock i linje med flera tidigare studier som undersökt kopplingen mellan empati och kreativitet, säger studiens andra författare Helen Demetriou, som även hon forskar vid University of Cambridge.

Studien är publicerad i tidskriften Improving Schools.

Text Oskar Alex
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor