Häckningsfåglarna som ökar och minskar mest i Sverige

Publicerad

Bild: Getty images

Birdlife Sverige och Svensk Fågeltaxering har sammanställt läget för samtliga häckande fågelarter i Sverige i rapporten Sveriges fåglar 2020.

− Sammanfattningsvis går det bra för arter som är generalister och trivs i många olika miljöer. Däremot mer specialiserade arter har det svårare. Det gäller exempelvis ortolansparven, som trivdes i det äldre kulturlandskapet, respektive lappmesen som vill ha naturskogar. Därtill börjar vi se effekter av klimatförändringarna även på fåglarna. Den sydliga gransångaren och steglitsen är två exempel på arter som gynnats av ett varmare klimat, säger rapportförfattaren Anders Wirdheim.

Välkommen till

Hjärndagen 2023

Välkommen till en spännande heldag med föreläsningar om den senaste hjärnforskningen. Fredag 10 november kl 9–16. Oscarsteatern, Stockholm.

Läs mer och boka!

 

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor