Fler vill ha hårdare straff

För första gången toppar organiserad brottslighet listan över svenskars framtidsoro. Nästan alla vill även skärpa straffen för gängkriminella. Det visar den nya SOM-undersökningen.

Text Oskar Alex
Publicerad

Under de senaste åren har dödligt skjutvåld ökat i Sverige. Det sticker ut jämfört med andra europeiska länder och kan vara en förklaring till den ökade oron.
Bild: Getty images

Oron för organiserad brottslighet har ökat under de senaste åren och får nu en toppnotering i den nya SOM-undersökningen från Göteborgs universitet, som genomfördes från den 7 september till den 21 december år 2020.

Hela 60 procent av det svenska folket tycker att gängbrottsligheten är mycket oroande, och den hamnar därmed högst upp i rangordningen – följt av ökad narkotikaanvändning, miljöförstöring och klimatförändringar.

Det råder dock stor skillnad kring vem som oroar sig för vad. De som röstar på konservativa partier ser brottslighet som ett mycket viktigt samhällsproblem, till skillnad från miljöfrågor. För de på vänsterkanten gäller det motsatta.

Patrik Öhberg, SOM-institutet, Göteborgs universitet.
Bild: Johan Wingborg

Oron för brott är särskilt problematisk, då de som oroar sig har ett lågt förtroende för aktörerna som är satta att lösa problemet.

– I den bemärkelsen är miljöproblem ett ”bra” problem, då de som oroar sig för det har förtroende för andra människor och politiker, samt känner att utvecklingen går åt rätt håll. Oron för brott sätter däremot större press på vårt politiska system, säger Patrik Öhberg som forskar vid SOM-institutet.

Kan bero på ökning av dödligt skjutvåld

Det finns flera möjliga förklaringar till den ökade oron för brottslighet. En är att förekomsten av dödligt våld faktiskt ökar i Sverige, en utveckling som sticker ut jämfört med andra europeiska länder.

Enligt en ny rapport från BRÅ är de 124 fallen av dödligt våld under år 2020 det högsta antalet sedan mätningarna inleddes år 2002. Andelen dödligt våld orsakat av skjutvapen har även fördubblats sedan år 2011.

Trots att oron kring gängbrottslighet varierar beroende på personers politiska inriktning visar SOM-undersökningen att nästan hela det svenska folket ense om en sak – att straffen för gängkriminella bör bli hårdare.

– Hela 90 procent av de tillfrågade tycker så, och under de senaste tio åren har inget annat politiskt förslag haft lika stor uppslutning. Kriminalitet kan därför bli en viktig fråga i valrörelsen 2022 vilket vi inte har sett tidigare, säger Patrik Öhberg.

Det skulle i sådana fall kunna gynna det konservativa blocket – i synnerhet Moderaterna, som under lång tid har erhållit högst förtroende i frågor om lag och ordning från samtliga väljare.

SOM-undersökningen 2020

  • SOM-undersökningen genomförs årligen av forskare vid Göteborgs universitet.
  • Sammanlagt tillfrågades 22 500 personer om att delta i undersökningen. Svarsfrekvensen var omkring 50 procent.
  • Urvalet är representativt, vilket innebär att resultaten kan generaliseras till svenska folket i stort.
  • Resultaten ska bearbetas och publiceras i forskarantologin Ingen anledning till oro (?) som kommer ut i juni 2021.
  • På SVT Play går det att se delar av seminariet där resultaten presenterades.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Text Oskar Alex
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor