Kan evolution ske i par?

Utvecklas lavar annorlunda än andra arter? De är ju två arter som liksom behöver dansa i takt i evolutionen.

/Christian

Publicerad

Image: Getty images

Svar av Hanna Johannesson, professor i systematisk biologi, Uppsala universitet, och Veera Tuovinen, forskare i evolutionär biologi, Uppsala universitet

Det här är en spännande fråga! Teorin om evolution via naturligt urval utgår från att den som är bäst anpassad till en specifik miljö även kommer att vara bäst på att reproducera sig och bidra mest till nästa generation. Om en miljöanpassad egenskap går i arv, kommer den att bli vanligare för varje generation, och populationen kommer att förändras över tid.

Enheten i denna teori är individen. Vad händer då om en individ lever i symbios med en eller flera individer av andra arter? Laven är en av de mest kända symbioserna: den består av en alg och en eller flera svampar. Dessa arter drar nytta av varandra genom att svampen bidrar med stöd, skydd och vatten, medan algen tillför energi genom fotosyntes. Resultatet är en unik struktur som kallas lavbål, som aldrig bildas av bara en av organismerna.

Vi saknar fortfarande mycket kunskap om lavars evolution, men principiellt verkar det rimligt att tänka sig att det naturliga urvalet sker på flera nivåer: dels för svampen och algen var för sig, dels för lavbålen, som med sina kombinerade egenskaper från de olika organismerna kan vara mer eller mindre väl anpassad till sin miljö.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Detta kan låta speciellt, men ju mer man studerar biologi, desto tydligare framträder bilden av att de flesta organismer lever i mycket nära samklang med andra organismer. Det leder till slutsatsen att lavar nog inte evolverar så annorlunda än andra organismer, men att det är dags att bredda perspektivet på vad som är enheten i det naturliga urvalet.

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor