Infertilitet ökar av varmare klimat

Värmechock var allt som krävdes för att bananflugan skulle bli steril. Nu varnar forskare för vad klimatförändringar och infertilitet betyder för den biologiska mångfalden.

Publicerad

Bananflugans förmåga att föröka sig rubbas när temperaturen stiger.
Bild: Alexius Sutandio/Mostphotos

Sperma är temperaturkänsligt. Att värme skadar spermans dna har forskare vetat länge. Ändå har detta oftast inte beaktats i relation till klimatförändringarna.

När forskare har undersökt hur arter kommer att klara sig i allt en varmare värld har beräkningarna nästan uteslutande baserats på temperaturen där arter inte längre kan överleva. Ett internationellt forskarlag har i stället tittat närmare på temperaturen där arter inte längre kan föröka sig.

Hälften blev sterila

I en ny studie har forskarae studerat 43 olika arter av bananfluga. Bananflugorna utsattes för en fyra timmar lång temperaturökning. Nästan hälften av hannarna påverkades så kraftigt av värmen att de blev sterila.

Rhonda Snook

Infertiliteten höll i sig i genomsnitt sju dagar. Det låter kanske inte så farligt, men bananflugor har kort livslängd. De lever bara i cirka två veckor.

– Föreställ dig att du är en fluga i det vanliga livet och att värmestress inträffar dagligen. Då blir effekterna ännu värre. Populationer riskerar att dö ut eller kraftigt försvagas, säger Rhonda Snook, professor vid zoologiska institutionen på Stockholms universitet och medförfattare till studien.

Studien, som är publicerad i tidskriften Nature Climate Change, visar till exempel att hannar av arten Drosophila lummei blev sterila vid fyra graders lägre temperatur än begränsningen för temperaturen de kunde leva i. De är alltså känsligare för klimatförändringarna än vad forskare tidigare trott.

Drabbar fler arter

De senaste åren har intresset för forskningsfältet ökat. Nu finns också rapporter om fertilitetsförluster vid hög temperatur hos allt från grisar till strutsar, fiskar, växter, bin och till och med människor. På sikt hoppas Rhonda Snook att förlust av biologisk mångfald i allt högre utsträckning kommer att kopplas till temperaturen där arter inte längre kan föröka sig.

– Vår studie är en av de största. Många forskare tittar bara på en art, och vi har jämfört många arter med varandra. Fortfarande återstår mycket att göra. Vi behöver förstå ännu mer om hur fertiliteten påverkas av värme, säger Rhonda Snook.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor