Rubbad blomning hot mot pollinatörer

Klimatförändringarna har fått några av våra vanligaste blommor att blomma tidigare eller senare på säsongen. Nu oroas forskare över vad det får för konsekvenser för pollinatörer.

Publicerad

De senaste 220 åren har blomningssäsongen förlängts med nästan fyra veckor, visar en studie vid SLU. Rubbningen sker på olika sätt. Några blommor har fått en längre säsong, andra blommar senare – och ytterligare andra, som midsommarblomster, blommar numera redan i maj.

Få blommor har varit så tätt förknippade med en viss högtid som midsommarblomster. De violetta eller rosaaktiga blommorna slår ut precis lagom till midsommar. Eller? Faktum är att midsommarblomster i vissa delar av landet ofta blommar redan i maj.

I takt med att klimatet har blivit varmare är det numera allmänt känt att blomningstiderna har förändrats. Både vårblomning och lövsprickning sker allt tidigare på säsongen. En stor del av den informationen baseras dock på ett mindre antal arter och från ett begränsat antal platser.

Alistair Auffret är forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Alistair Auffret, landskapsekologiforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, bestämde sig för att använda historiska data för att studera skillnaderna över en längre tid. Med hjälp av elva böcker om Sveriges flora kunde han analysera hur blomningstiderna har ändrats från 1798 till 2018.

Sammanlagt studerade han 241 vanligt förekommande blommande arter. Han fann att en majoritet av de undersökta arterna blommar allt längre. Det gäller exempelvis midsommarblomster, harsyra, gullviva och tussilago. De senaste 220 åren har blomningssäsongen rentav förlängts med nästan fyra veckor.

Bin kan vara bland förlorarna

I studien, som är publicerad i tidskriften Ecosphere, noterade han också något annat. Vissa arter blommar senare eller tidigare än innan.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

– Det finns insekter som är helt beroende av att arter blommar en viss tid. Humledrottningen måste hitta sälg och vide om våren för att få nektar att starta igång hela kolonin. Om växterna anpassar sig till klimatet snabbare eller långsammare än insekterna kan det uppstå en mismatch som påverkar hela ekosystemet, säger Alistair Auffret.

Den gradvisa uppvärmningen väntas fortsätta. De kommande åren lär därför den svenska växtsäsongen förlängas ytterligare, med ännu längre somrar och kortare vintrar.

– Jag tycker att vi har skäl att vara oroliga. Utifrån den här studien anpassar sig flera av blommorna till det varmare klimatet, men det betyder inte att allt kommer att ordna sig. Det är fortfarande mycket vi inte vet, säger han.

Blommor med rubbade blomningar

Blommor som blommar allt längre: 

 • gullviva
 • harsyra
 • kirskål
 • midsommarblomster
 • tussilago
 • ängsnycklar

Blommor som blommar allt tidigare:

 • hundkäx
 • parksmultron
 • vårlök

Blommor som blommar allt senare:

 • dybläddra
 • klöveroxalis
 • tusensköna
Tusenskönor har sin blomningssäsong allt senare.
Bild: Getty images

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor