Vasas systerskepp Äpplet hittat

Ett av regalskeppet Vasas systerfartyg har hittats utanför Vaxholm. Skeppet är liksom Vasa mycket välbevarat och betecknas som en världssensation.

Publicerad

Fartyget bar samma typ av kanoner som Vasa. På bilden en kanonport.
Bild: Jim Hansson, Vrak/SMTM

Fyndet gjordes för snart ett år sedan av museet Vraks marinarkeologer, som sedan 2019 sökt efter vrak kring bland annat Vaxholms kastell, tillsammans med dykare från marinen.

– Vi hade fått indikationer på platsen utifrån arkivforskning. Runt Lucia gick vi ned och kom nästan rakt på detta. Vi såg nedfallna skeppssidor och en massa detaljer. När vi upptäckte att det var två kanondäck – precis som på Vasa – blev det lite pirr i magen, berättar Jim Hansson, marinarkeolog vid museet.

Äpplet – ett av Vasas tre systerfartyg

För ett par år sedan hittade dykarna två skepp i samma område som de hoppades var systerfartyg till Vasa, men visade sig vara både mindre och senare byggda. Därför vågade de nu inte ta ut glädjen i förskott. De fortsatte dyka en vecka och studerade detaljer som valts ut i Vasas konstruktion.

– Vi tittade bland annat på urtag för balkväggar och däcksbalkar. De visade sig vara identiska! säger Jim Hansson.

Jim Hansson, marinarkeolog vid Vrak.
Bild: Mikael Dunker, Vrak/SMTM

– Det är väldigt sällan sådana här bra bevarade örlogsskepp hittas, med så mycket kvar av skeppet. Skeppssidorna är enorma och akterspegeln 20 meter hög, fortsätter han.

Äpplet var det första av Vasas tre systerfartyg och sjösattes 1629, året efter Vasas förlisning. Chefskonstruktören Hein Jakobsson, som tog över jobbet under bygget av Vasa, fick igenom att Äpplet skulle byggas bredare. Det stämmer också med de mått som dykarna tagit, nästan på centimetern.

Samma typ av kanoner som Vasa

Vad som också talar starkt för att man hittat Äpplet är att det bar samma typ av kanoner som Vasa. Inga andra fartyg hade samma tunga bestyckning; efter Vasakatastrofen gjordes skeppen både mindre och fick klenare kanoner på övre däck. Med lägre fartyg och lättare bestyckning blev de mindre ranka.

Ett annat starkt indicium är att ekarna som fartyget byggdes av är fällda samma år och på samma plats som virket till Vasa, på slottet Ängsös ägor utanför Västerås. Inga andra skepp fick sitt virke därifrån.

Att Äpplet bevarats så väl är delvis en följd av en lycklig slump. Det utrangerades 1659 och sänktes utanför Vaxholms kastell, som andra skepp i en rad sund i området. Tillsammans med stenkistor och fartyg i varierande storlek utgjorde de ett skydd för ett av Stockholms inlopp, i händelse av angrepp från fientlig flotta.

Tanken var att sänka två andra, hopspikade, fartyg ovanpå Äpplet, men de förliste i en storm på väg dit.

”Det är nu det stora jobbet börjar”

Sökandet efter fartyg i vattnen ingår i det tvärvetenskapliga projektet Den glömda flottan, som Vrak driver tillsammans med Centrum för maritima studier vid Stockholms universitet och Museiverket i Finland. Forskare från andra länder kring Östersjön medverkar också. Det är det största marinarkeologiska projektet som hittills startats.

I och med fyndet kommer forskningen kring Äpplet nu att gå in i en intensivare och mer målinriktad fas.

– Det är bara ett par veckor sedan vi slog fast att det verkligen är Äpplet. Det är nu det stora jobbet börjar. Vi får till exempel en massa underlag för att lära oss mer om utvecklingen av tidens skeppsbyggnadsteknik, säger Jim Hansson.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor