Hur kunde Pangea ligga på ena sidan jorden?

För 200–300 miljoner år sedan var all jordens landmassa samlad i en superkontinent, Pangea, och allt vatten bildade en enda stor ocean, Panthalassa. Men, varför rann inte vattnet över till andra sidan och fördelades någorlunda jämnt över planeten? /Per Åström, Enskede

Publicerad

Pangea är namnet på den superkontinent där allt land en gång var samlat.
Bild: Wikimedia CC 3.0

 

Svar av Hemin Koyi, professor i tektonik och geodynamik, Uppsala universitet

Så länge världsdelarna är utspridda över klotet är det lätt att förstå varför haven ligger där de ligger: Havsbotten har vattenfyllts för att den är lågt belägen, medan kontinenterna ligger högre och därför inte är täckta av vatten. Detta blir mindre intuitivt när all landmassa är samlad i en superkontinent på ena sidan av klotet. Hur vet man vad som är högre eller lägre när det inte finns något att jämföra med i närheten? Och varför hamnar inte jordskorpan på två motsatta sidor av klotet lika högt?

Förklaringen står att finna i densitetsskillnader i jordskorpan. Densitet är specifik vikt, alltså hur mycket något väger per volymenhet. Oceanplattorna har hög densitet men är relativt tunna. Kontinentalplattor består av ett lättare material men är tjockare.

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

Eftersom Pangea alltså bestod av lättare material än havsbotten på motsatta sidan av klotet hamnade jordens tyngdpunkt inte exakt mitt emellan dem, utan lite längre ifrån Pangeas yta. Oceanplattorna fortsatte därmed att ligga lägre och vara havsbotten, medan kontinentalplattorna som bildat Pangea fortsatte att ligga högre och vara land.

En annan intressant fråga som forskarna studerar är hur mycket vatten det fanns i världshavet som omslöt Pangea, jämfört med haven i dag. Det kan vi komma tillbaka till en annan gång.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor