Varför är björkar vita?

Alla andra träd tycks ha kommit fram till att någon nyans av brunt eller grått är mest lämplig på stammen. Varför är björkar vita? /Sara

Publicerad

Alla björkar är inte vita – unga björkars bark är till exempel brun.
Bild: Getty images

Svar av Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi, Umeå universitet

Det korta svaret är att vi inte vet varför björkar är vita. Det finns spekulationer, till exempel att det ibland skulle vara en fördel med ljus bark som reflekterar mer solljus och därmed inte värms upp lika fort, men såvitt jag vet finns inga ordentliga belägg. Alla björkarter har inte heller vit bark, även om de arter som finns i våra skogar (glasbjörk och vårtbjörk) har det. Dessa har det å andra sidan bara under en del av livet – unga björkars bark är brun och gamla björkars är ganska svart.

Frågan kan tyckas enkel men är svår att besvara på ett vetenskapligt korrekt sätt. Att sätta upp en hypotes – till exempel att det är bra att värmas upp mindre på våren – och sedan testa den genom att jämföra björkar med andra arter som aspar och rönnar duger inte, eftersom så mycket annat också skiljer dem åt.

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

Genetiken har visserligen bra metoder för att besvara frågor som denna – man kan tänka sig ett scenario där vi korsar två typer av björkar, varav den ena är vit, planterar ut hundratals av dessa hybrider i olika miljöer och några decennier senare jämför utfallet, till exempel hur bra de överlevt kyla. Sådana resultat skulle tillsammans med en genetisk analys eventuellt kunna bringa klarhet, men som du förstår skulle det kräva både pengar och stor uthållighet. Kanske kommer frågan om varför björkar är vita att förbli obesvarad länge.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor