60 miljoner barn går inte i skolan

Allt fler barn i världen går i grundskolan, men sedan år 2010 har den positiva trenden delvis stannat av. Fattigdom och väpnade konflikter pekas ut som de största bromsklossarna. 

Text Oskar Alex
Publicerad

År 2019 gick 8 procent av barnen i tidig grundskoleålder inte i skolan. Det visar en rapport från organisationen Our World In Data, baserad på data från FN-organet Unesco. Total är det nästan 60 miljoner barn som inte går i skolan. Åldersspannet varierar mellan olika länder, men generellt gäller statistiken barn som är sex till elva år gamla.

Studiens författare Max Roser vid University of Oxford lyfter fram fattigdom som en av de mest centrala förklaringarna till den bristfälliga skolgången. Han jämför exempelvis Kongo-Kinshasha med Österrike, som årligen spenderar mer än 200 gånger så mycket pengar på varje elev.

Hälften av de drygt 60 miljoner barnen bor i konfliktdrabbade länder som Syrien, Jemen, Sudan och Nigeria.

Utvecklingen har bromsat in

Globalt sett har andelen barn i tidig grundskoleålder som står utanför skolsystemet halverats sedan år 1999. Men efter år 2010 har den positiva utvecklingen bromsats upp rejält (se graf nedan).

Rapporten efterlyser behovet av reformer för att fler barn ska få utbildning. Ett exempel är att erbjuda gratis skolmat vilket kan göra föräldrar mer benägna att skicka sina barn till skolan.

Fri skolmat har också långsiktiga effekter på barnens hälsa. I Sverige har elever erbjudit gratis skolmat sedan 1940-talet, en reform som ledde till att barnen studerade längre, fick högre lön och växte sig längre på höjden, något F&F tidigare har skrivit om.

Välkommen till

Hjärndagen 2023

Välkommen till en spännande heldag med föreläsningar om den senaste hjärnforskningen. Fredag 10 november kl 9–16. Oscarsteatern, Stockholm.

Läs mer och boka!

Här går rapporten om grundskolebarnen som inte går i skolan att läsa i sin helhet. Rapportens författare Max Roser är även grundare till Our World In Data.

Text Oskar Alex
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor