Sommarjobb avgörande för framtida yrkesliv

Kontakter med tidigare arbetsgivare är avgörande för ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Särskilt viktiga blir kontakterna under en lågkonjunktur, visar ny forskning vid Uppsala Universitet.

Publicerad
De första sociala kontakterna på arbetsmarknaden som sommarjobb och praktikplats ger, är viktiga för ungdomars etablering på arbetsmarknaden.
Bild: Getty Images

Kontakter med arbetsmarknaden via tidigare sommarjobb eller extrajobb spelar stor roll för hur och var ungdomar lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Möjligheten till en längre anställning är till exempel 40 procentenheter högre för den som tidigare haft någon typ av jobb eller praktik på den specifika arbetsplatsen, visar Dagmar Müllers nya avhandling i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

– Företagen vill anställa ungdomar som de har god kännedom om, särskilt om det är hård konkurrens om platserna, säger Dagmar Müller.

Större betydelse i lågkonjunktur

En ännu större betydelse får de sociala kontakterna i en lågkonjunktur. Ungdomar som inte kan återvända till en tidigare arbetsgivare på grund av att arbetsplatsen lagts ner, får både svårare att få jobb och lägre arbetsinkomster, enligt Dagmar Müller.

– Det förvånade mig att de negativa effekterna består i upp till tio år, även om de är störst direkt efter arbetsmarknadsinträdet.

Sociala kontakter kan handla om föräldrars nätverk, men också ungdomars egna kontakter med arbetslivet från sommarjobb och extrajobb. Svårast att etablera sig på arbetsmarknaden har ungdomar med svag socioekonomisk bakgrund.

– När föräldrarna inte kan hjälpa till är det viktigt att dessa ungdomar får kontakt med arbetsmarknaden på ett annat sätt, som till exempel genom sommarjobb.

Kraftig minskning av sommarjobb

Dagmar Müllers analyser om lågkonjunktur kan även hjälpa oss att förstå covid-pandemins följder på ungdomars väg in på arbetsmarknaden.

– Det är unga som drabbas värst även i krisen vi ser just nu. Det är inom restaurang- och turistbranschen som många av jobben har försvunnit, vilket påverkar unga direkt. I Stockholm har sommarjobben minskat med runt 30 procent i år.

Tätare kontakter mellan skola och arbetsmarknad och fler riktade insatser till ungdomar skulle underlätta deras etablering i arbetslivet. Dagmar Müller hoppas att hennes forskningsresultat kan påverka politiska beslutsfattare inom området.

– Jag vill gärna att de ska förstå hur viktigt det är för ungdomar med de här första sociala kontakterna. Särskilt ungdomar som inte kan vända sig till föräldrar, grannar och andras nätverk för att hitta sitt första jobb.

Sociala kontakter och ungdomars inträde på arbetsmarknaden

Dagmar Müller är sedan sommaren 2020 anställd som forskare på Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i Stockholm.
• Under hösten ska hon fördjupa sina tidigare studier om sociala nätverkens betydelse för ungdomars inträde på arbetsmarknaden.
• Hon deltar även i ett forskningsprojekt om coronapandemins påverkan på ungdomars utbildning och yrkesval.

Avhandlingen Social Networks and the School-to-Work Transition lades fram vid nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet den 12 juni 2020. Den består av tre separata studier, varav en tidigare har publicerats i en IFAU-rapport 2017: Kontakterna och konjunkturen – Jobb under skoltiden och inträdet på arbetsmarknaden.

Avhandlingens analyser baseras på Statistiska centralbyråns register (SCB) över samtliga elever som avslutade gymnasiet 1985–2010. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor