Allt mer jämnårig kärlek

Åldersskillnaden mellan mannen och kvinnan i relationer har minskat över tid.

Publicerad
Allt fler jämnåriga par i Sverige. Genom analys av åldersskillnaden mellan man och kvinna när de får sitt första gemensamma barn kan man mäta hur ålder inom relationer förändras.
Bild: Istockphoto

I dag är mannen i genomsnitt två år äldre än kvinnan när man får sitt första barn tillsammans. Detta åldersglapp har minskat sedan 1930-talet, då mannen var 3,5 år äldre än kvinnan, enligt en ny rapport från SCB

Även andelen jämnåriga par har ökat från 15 procent på 1930-talet till 25 procent i dag. Dessutom har andelen relationer med stor åldersskillnad minskat. På 1930-talet var mannen mer än sju år äldre än kvinnan i 18 procent av alla par som fick sitt första barn tillsammans. Denna grupp har nu mer än halverats till 8 procent.

Enligt Martin Kolk, demograf vid Stockholms universitet, så har de minskande åldersskillnaderna med ökad jämställdhet att göra.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor