Antidepressiva bedöms vara långsiktigt säkra

I en av de första studierna i sitt slag har forskare undersökt de långsiktiga effekterna av antidepressiva läkemedel, och säger att det saknas anledning till oro.

Text Oskar Alex
Publicerad
Bildtext
Bild: iStock

Det saknas evidens för att antidepressiva läkemedel har långsiktiga negativa effekter, exempelvis ökad självmordsrisk. Det slår en internationell grupp forskare fast i en omfattande översikt av 45 metastudier, publicerad i tidskriften JAMA Psychology.

Översikten är en av de första i sitt slag, och varje metastudie de undersökt är i sin tur en sammanställning av resultaten från många olika enskilda studier. Sammanlagt kammade forskarna igenom över 250 forskningsartiklar, för att få ett grepp om frågan som länge varit omstridd och där forskningsresultat spretat åt olika håll.

Har funnits felmarginal i resultaten

Efter att de sammanställt rådatan syntes först ett visst samband till negativa effekter. Men eftersom samtliga studier var observationsstudier, där deltagare inte fördelats slumpmässigt, fanns en felmarginal i resultaten. När forskarna justerade för den blev sambandet mellan de negativa effekterna och själva läkemedlet betydligt svagare, och inte längre statistiskt signifikant. 

– Förmodligen är det den underliggande sjukdomen i sig som orsakar de negativa effekterna. Men vi behöver ännu fler studier som fokuserar på just det för att veta exakt, säger Elena Dragioti, huvudförfattaren bakom studien och docent vid Linköpings universitet.

Hon hoppas att de som tvekat kring att börja med antidepressiva nu ska få det lättare att ta ett beslut.

– Kanske kan det hjälpa dem som behöver träffa en psykiater, men har undvikit det för att de hört talas om att det ska finnas negativa långsiktiga effekter.

Text Oskar Alex
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor