Aporna är de mest energisnåla däggdjuren

Aporna, människan inberäknad, förbrukar endast hälften så många kalorier per dag som övriga däggdjur. Den energisnåla livsstilen kan vara förklaringen till att aporna växer och åldras långsamt.

Publicerad
Orangutangen är ett ovanligt energisnålt djur.
Bild: Istockphoto

I jämförelse andra däggdjur har aporna en utdragen uppväxt, en lång ålderdom och ett lågt födelsetal. Forskarna har antagit att livsmönstret är en konsekvens av den stora hjärnan: att hjärnans utveckling och underhåll kräver så mycket energi att tillväxten och fortplantningen tvingas gå på sparlåga. Ett internationellt forskarteam har nu undersökt den dagliga energiförbrukningen hos 17 arter av apor samt hos människan. Studien visar att i jämförelse med andra däggdjur i samma storleksklass, så förbrukar aporna 50 procent färre kalorier per dag, trots den stora hjärnan. Det indikerar att den långsamma utvecklingen och fortplantningen är anpassningar till ett energisnålt liv.

Apornas låga energiförbrukning skulle även kunna bero på en inaktiv livsstil. Men forskarna, som publicerade sina resultat i Proceedings of the national academy of sciences, hävdar att aktivitetsnivån inte kan förklara de stora energiskillnaderna mellan apor och övriga däggdjur. En schimpans förflyttar sig ungefär fem kilometer per dag. Om schimpansen ska förbruka lika mycket energi som övriga däggdjur i schimpansens storleksklass, så måste den förflytta sig närmare 50 kilometer om dagen, och det är en fysisk omöjlighet. Och om människan ska förbruka lika mycket energi som andra däggdjur i vår storleksklass, så måste vi springa ett maratonlopp om dagen. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor