Arbetslöshet driver män till självmord – i länder med svag välfärd

Den största ökningen av arbetslösheten under den senaste ekonomiska krisen drabbade länder med de svagaste välfärdssystemen. Där blev också sambandet mellan arbetslöshet och mäns självmordstal som starkast.

Publicerad

Arbetslöshet är en känd riskfaktor för självmord, men hur har den senaste ekonomiska krisen, som inleddes 2007, påverkat självmordsbenägenheten? För att svara på detta har ett par svenska forskare undersökt kopplingen mellan självmord och arbetslöshet i 30 välfärdsländer (i främst Europa) under en längre tidsperiod, fram till år 2012.

De delade in länderna i fem grupper beroende på nivån på arbetslöshetsersättningens nivå, från de lägsta till de högsta: Sydeuropa, Östeuropa, anglosaxiska länder, Kontinentaleuropa och Norden. Det visade sig att finanskrisens effekter varierade starkt mellan dessa grupper av länder. Ju lägre arbetslöshetsersättning, desto starkare samband – och i de nordiska länderna med högst arbetslöshetsersättningar var sambandet obefintligt.

– En stark välfärdsstat mildrar alltså finanskrisers effekter på folkhälsa, om man använder självmordstal som mått, säger Thor Norström, som är professor i sociologi vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.

– Att detta drabbar män har främst två orsaker. Dels är mäns anknytningsgrad till arbetsmarknaden högre, det är helt enkelt en större andel män än kvinnor som arbetar. Dels har arbetet ofta en starkare koppling till mäns identitet.

Bara i de östeuropeiska länderna påverkades kvinnornas självmordtal av arbetslöshet, varför?

– Länderna där är i regel fattigare, så om mannen blir arbetslös så slår det hårdare mot hela hushållets ekonomi, alltså även mot kvinnan, säger Thor Norström.

Resultaten har publicerats i Journal of epidemiology & community health.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor