Forskarna blev förvånade över att grupperna med oregelbundna arbetstider var de som fått mest antidepressiva läkemedel utskrivna. Inte de med regelbundna nattjobb.
Bild: Getty

Arbetstiderna som deprimerar

Sedan tidigare finns forskning som tyder på att skift- och nattarbete kan bidra till psykisk ohälsa. En ny svensk studie pekar åt samma håll, men att det dessutom kan skilja sig åt mellan kvinnor och män, och olika typer av skiftarbete.

Den nya långtidsstudien från Stressforskningsinstitutet är en av de första i sitt slag.

– I andra studier ser vi ofta en förenkling av vad skiftarbete är. Det finns en tendens att klumpa ihop det till bara en sak, men egentligen är det någonting väldigt komplicerat, säger Amy Hall, en av forskarna bakom studien som nu är publicerad i tidskriften BMJ Open.

Forskarna följde deltagarna under flera år, och samlade även in data om deras erfarenhet av natt- eller skiftjobb tidigare i livet. Psykisk ohälsa är ett brett begrepp, och för att mäta det användes Socialstyrelsens läkemedelsregister, där forskarna kunde hålla reda på vilka deltagare som fick antidepressiva läkemedel utskrivna under studiens gång.

Kvinnor med flexibelt schema mest utsatta

Efter två och ett halvt år visade uppföljningen att dubbelt så många kvinnor med flexibel arbetstid hade fått behandling med antidepressiva jämfört med kvinnor i kontrollgruppen.

För män med motsvarande schema saknades samma effekt. Det överensstämmer med andra studier som pekar på att flexibel arbetstid kan vara ett tveeggat svärd.

– Det kan bidra till en bra work-life-balance, men i vissa situationer kan det resultera i överarbete. Det kan vara så att kvinnor är mer benägna att lägga den lediga tiden på att ta hand om ansvarsområden utanför jobbet istället för att återhämta sig, säger Amy Hall.

Ett liknande, men svagare samband fanns även för en del grupper män. Genomgående för båda kön var att grupperna med oregelbundna arbetstider påverkades mest negativt. Inte de med regelbundna nattjobb – vilket var tvärt om mot vad forskarna trodde innan de påbörjade studien.

Behövs mer forskning

Amy Hall är noga med att det inte går att dra några definitiva slutsatser än. Forskningsområdet är nytt och för att klarlägga förhållandet mellan skiftarbete och psykisk ohälsa behövs fler studier. Exempelvis kan det vara intressant att titta på vilken påverkan skiftens längd har, och exakt hur det ser ut när skiften fördelas mellan anställda.

På sikt hoppas hon att forskningen kan bidra till bättre arbetsförhållanden för natt- och skiftarbetare.

– Jag tycker att det är viktigt, för det är så många som berörs. I Sverige jobbar ungefär 20 procent utanför vanliga kontorstider, och i andra länder är siffran ännu högre. I Kanada exempelvis, är siffran över 30 procent, säger hon.

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor