Demokratisering utan ekonomisk tillväxt

Indonesiens gradvisa demokratisering ledde inte till några snabba ekonomiska effekter. 

Publicerad

I Indonesien infördes gradvis lokala val efter att diktatorn Suharto tvingades avgå i slutet av 1990-talet. Detta möjliggjorde att över tid undersöka om den gradvisa demokratiseringen hade effekt på den ekonomiska tillväxten. Övergången till demokrati skedde helt slumpmässigt, region för region, beroende på när de lokala ledarnas mandat från Suharto gick ut.

– Vi kunde inte konstatera några tillväxteffekter inom fem års tid, säger Fredrik Sjöholm, nationalekonom vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet som analyserat denna process. Inte åt något håll, vilket kanske ska påpekas, eftersom det finns auktoritära ledare som motsätter sig demokratisering med argumentet att då kommer ekonomin att gå i botten.

Enligt nationalekonomisk teori gynnar dock demokratisering i regel tillväxt.

– Det kanske dröjer en generation innan tillväxten tar fart, säger Fredrik Sjöholm, eller också premierar de röstande andra saker, som sociala skyddsnät.

– Sedan har ju demokrati ett värde i sig, säger han. 

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor