Den svenska nationaldagen firas främst av invandrare

Nationaldagen är en ung helgdag som firas i måttlig utsträckning av en blandad skara – främst invandrare, kristdemokrater och äldre män.

Publicerad
Sedan 1983 firas nationaldagen den 6 juni, till minne av Gustav Vasas val till kung 1523 och antagandet av ny författning 1809. År 2005 blev nationaldagen dessutom en helgdag. 
Bild: istockphoto

Enligt SOM-institutet vid Göteborgs universitet firar omkring 25 procent av befolkningen den svenska nationaldagen, vilket kan jämföras med att 86 procent firar midsommar och att 3 procent deltar i en första maj-demonstration.

Vilka är det då som firar Sverige den 6 juni? Framför allt är det personer som är äldre än 65 år. Om man ser till partisympatier så är kristdemokrater mest entusiastiska, följda av centerpartister, folkpartister och sverigedemokrater. Vänsterpartister är minst benägna att fira.  

Män firar något mer än kvinnor, och landsortsbor mer än stortstadsbor. Och de från högre tjänstemannahem firar mer än de från arbetarhem. Men mest av alla firar invandrare – särskilt de som kommer från ett utomeuropeiskt land. De som invandrat från något av våra närmaste grannländer firar däremot nästan lika lite som vänsterpartister.

Det framgår av rapporten I framtidens skugga (2012), som bygger på SOM-undersökningarna från Göteborgs universitet.

 

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor