Annons

Uträkningen av skogsbrukets bidrag till koldioxidutsläppen, i avsnitt fyra av SVT-serien Slaget om skogen, skapar debatt.

Bild: 
SVT

”Det råder oenighet i forskarvärlden”

SVT Vetenskaps Anna Schytt bemöter kritiken mot ”Slaget om skogen” från SLU-forskaren Göran Ståhl.  

Annons

Det här är en kommenterande text. Analyser och åsikter är skribentens egna.

REPLIK. Vi har i en serie program lyft fram forskning om skogen på en rad områden. Serien heter Slaget om skogen, eftersom programmens teman kretsar just kring de konflikter om skogen som resurs, som Göran Ståhl nämner i inledningen till sin kritik.

I vårt arbete att belysa konflikterna finns förstås många tolkningar av fakta och statistik. Men rätt ska vara rätt (det tycker vi också) och ibland finns det forskningsresultat som går emot den officiella statistiken. Då blir det extra intressant. 

Det råder oenighet i forskarvärlden om hur beräkningarna av skogsbrukets flöden av koldioxid till och från atmosfären ska presenteras och tolkas. Många menar att de faktiska utsläppen från skogsindustrin också bör lyftas fram och diskuteras. (Inte minst i en tid då det anses bråttom att få ner nivåerna av koldioxid i atmosfären.)

Uträkningen av skogsbrukets bidrag till koldioxidutsläppen, i avsnitt fyra i programserien Slaget om skogen, bygger på data från forskare vid Umeå universitet, som i sin tur har hämtat data från andra källor.

Vad gäller Nature-artikeln så har vi naturligtvis inte missat kontroverserna kring den. Vi tar upp artikeln i programmet och nämner att den är kontroversiell. Men den är viktig av flera skäl, inte minst att EU hänvisar till den i sin argumentation för politiska beslut som kan komma att få stora konsekvenser för Sverige. Vi har varit i kontakt med författarna till studien och vet var de står i frågan. Vi har redovisat en peer review-granskad artikel, som inte dragits tillbaka från Nature, och går emot svensk officiell statistik. Kanske kommer det finnas internationell konsensus framöver så att diskussionen kan fortskrida från gemensamt överenskomna metoder och grunddata.  

Anna Schytt, chef för SVT Vetenskap

Läs Göran Ståhls forskarkommentar här: ”Bra att det pratas om skogen, men utgå från korrekta fakta”

Här replik från Stig-Olof Holm, Umeå universitet: ”Skilj på skogen och skogsindustrin”

”Bra att det pratas om skogen, men utgå från korrekta fakta”

Skogens roll i framtidens klimatomställda samhälle är en högaktuell fråga.

2021-10-06

”Skilj på skogen och skogsindustrin”

Skogen tar upp koldioxid, industrin släpper ut den, skriver skogsforskaren Stig-Olof Holm i ett svar på kritiken mot

2021-10-11

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Mycket bra replik.
SLUs rapportering av marksektorn LULUCF är bristfällig. Det är snarare där kritiken bör läggas.
SLU rapporterar bara differensen mellan skogsbrukets utsläpp och upptaget från Sveriges hela skog. Det senare inkluderar till och med sådan mark som inte nyttjas av skogsbruket vilket är synnerligen märkligt. Det mesta av den lilla kolsänka som Sverige uppvisar uppkommer på denna obrukade mark.
SLU ska börja med att redovisa vilken siffra de använder för skogens totala absorption. Olika referenser ger 140-170 Mton/år.
När vi har den siffran kan vi räkna ut skogsbrukets utsläpp från den totala kolsänka som SLU rapporterar, dvs. 34 Mton/år.
Det betyder att skogsbrukets utsläpp är 106 - 136 Mton/år. I SvTs program angavs 80 Mton vilket är i underkant.
SLU bör ägna sig åt att förklara från vilka källor detta utsläpp kommer ifrån. Jag kan inte se att utsläpp från utdikade våtmarker ingår i lulucf. Så då har vi tre stora källor:
1. Massabruk
2. Kraft- och värmeverk
3. Utsläpp från mark, dvs. förmultning av rester, markkol, stubbar och rötter
SLU bör ta sitt ansvar och presentera dessa data, inte minst för att politiker behöver adekvat underlag i sitt beslutsfattande. Idag mer eller mindre luras politiker att tro att skogsbruket gör klimatnytta. Inget kan vara mer fel. Skogsbruket är Sveriges i särklass största klimatfara.

Lägg till kommentar