Få döda i covid-19 inte kopplat till sämre tillväxt

Att coronapandemin tvingat länder till ett val mellan att rädda folket eller ekonomin stämmer inte, enligt ny statistik. Snarare är förklaringen mycket mer komplicerad än så.

Text Oskar Alex
Publicerad
I statistiken saknas stöd för att hälsa och tillväxt uteslutit varandra under första hälften av år 2020. I grafen nedan går det till exempel att se att Danmark och USA har ungefär samma tillväxt, samtidigt som USA har haft fem gånger så höga dödstal.
Bild: Getty Images

Statistiken kommer från organisationen Our World in Data, och bygger på skillnader i BNP-tillväxt under andra kvartalet år 2020, jämfört med samma period under 2019.

När forskarna jämförde förändringen i tillväxt med antal döda i covid-19 per miljoner invånare hittade de inget negativt samband alls, och drar slutsatsen att betydligt fler faktorer har haft en roll i att påverka både tillväxt och dödstal.

Det svaga samband som finns går istället åt motsatt håll – det vill säga att många länder med god tillväxt haft låga dödstal. Ett samband är däremot inte likställt med orsak och verkan. Det blir istället en fråga för framtida studier när pandemin till större del ligger bakom oss och mer data finns tillgänglig.

I den interaktiva grafen nedan kan du själv klicka på olika länder och se hur de ligger till när det gäller antal döda i covid-19 och BNP-tillväxt. 

Källa: Joe Hasell, Our World in Data, EU:s smittskyddsmyndighet, Eurostat, OECD, och de individuella nationernas statistikmyndigheter, diagrammet är licenserat under Creative Commons.

Text Oskar Alex
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor