Fågelkrockar med fönster förklarade

Specialdesignade fönster kan minska risken för fågelkollisioner, men bara för vissa fågelarter. Svenska forskare kan nu förklara varför.

Publicerad
Många fåglar har svårt att skilja på spegelbilder och verklighet, det är en av orsakerna till att de flyger in i rutor.
Bild: Anders Ödeen

Varje år dör miljarder fåglar i fönsterkrockar världen över. Fåglarna ser naturen genom glasrutorna – eller avspeglad natur – och flyger rakt in i fönstret.

Fåglar kan se ultraviolett ljus och det finns fönster som är utrustade med mönster som reflekterar eller absorberar uv-ljus. Tanken är att detta ska skapa ljuskontraster på rutorna, så att fåglarna upptäcker dem lättare. Men fältförsök har gett blandade resultat, det verkar som att endast vissa fåglar ser krockskyddsmönstren. Forskare från Uppsala kan nu förklara varför.

Olika grupper av fåglar ser olika våglängder av uv-ljuset och ju kortare våglängder de ser, desto lättare blir det att upptäcka kontrasterna som krockskyddsmönstren skapar på fönstren.

Med hjälp av datorsimuleringar har forskarna visat att småfåglar (tättingar) och måsfåglar, har goda möjligheter att se krockskyddsmönster som skapar måttliga ljuskonstraster (mönstren absorberar 25-50 procent av uv-ljuset). Dessa fågelgrupper kan se de kortare våglängderna av uv-ljuset.

Men många fågelgrupper kan endast uppfatta de längre våglängderna av uv-ljuset och har därför svårt att se krockskyddsmönster, även om det skapar skarpa ljuskontraster. Rovfåglar, duvor, kråkfåglar och gäss tillhör denna kategori. För dem är fönstren i princip osynliga under naturliga förhållanden.

Fönstrens synlighet påverkas även av bakgrunden. Fåglarna har lättare att se glasrutor som reflekterar en homogen bakgrund, exempelvis blå himmel, än rutor som reflekterar en brokig miljö som en skog, menar forskarna som publicerade sina rön i PeerJ.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor