Fler hemma med psykisk ohälsa

Akut stress är det vanligaste skälet till jobbfrånvaro.

Publicerad

Mellan 2012 och 2014 ökade antalet sjukfall med psykiatriska diagnoser med nästan 50 procent och utgör nu 40 procent av alla sjukskrivningar. Den vanligaste diagnosen är akut stressyndrom och det är främst kvinnor som drabbas.

Störst riskfaktor för sjukskrivning är att den anställda antingen har ett arbete med låga förväntningar och låg kontroll, eller ett ansträngande jobb med höga förväntningar och låg kontroll.
Det visar en kunskapsöversikt över sambanden mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning som forskningsrådet Forte gjort på uppdrag av regeringen.
Rapporten visar även att osäkra anställningsformer är en stor bidragande faktor till problemen. Tillfälligt anställda löper 25 procent högre risk att drabbas av psykiska besvär jämfört med fast anställda. Men ökningen går också att förklara med negativa förväntningar bland kolleger och chefer som gör det svårt för patienten att återanpassas, det menar Eva Vingård, professor inom arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet och den som har lett arbetet med rapporten.
– Det är viktigt att organisationen är välfungerande så att den friska personalen inte har dragit ett orimligt tungt lass när kollegan har varit borta. Dessutom måste chefer undvika att se sjukskriven personal som en börda, säger hon.
– Det skulle vara ett större problem för arbetsgivaren om den anställda går till jobbet och mår dåligt. En förskollärare med depression kan inte vara ansvarig för 18 treåringar till exempel, det är inte lämpligt.
Trots ökningen av sjukskrivningar visar Fortes rapport att många som diagnostiseras med någon form av psykisk ohälsa ändå fortsätter arbeta. Forskarna uppmärksammar därför behovet av att studera vilka som kan jobba trots psykisk ohälsa, med vad de arbetar och varför de arbetar trots besvären.

Läs rapporten i sin helhet på forte.se

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor