Kulturlivet gör valen till en bra jägare

När knölvalar lär sig nya färdigheter sprids dessa snabbt inom gruppen, tack vare så kallad social överföring. 

Publicerad
En knölval demonstrerar den nya jakttekniken.
Bild: Jennifer Allen/Ocean Alliance

Mänskliga kulturer förändras som bekant över tiden. Det sker bland annat genom social överföring, då nya idéer och färdigheter sprids från individ till individ. Social överföring har konstaterats hos ett fåtal andra djurarter, bland annat schimpanser. Nu har ett brittiskt forskarteam kunnat visa att även knölvalar kan lära sig nya färdigheter via social överföring, vilket indikerar att deras kultur är mera lik vår än vad man tidigare antagit.

 

Knölvalar fångar fisk med så kallade ”bubbelnät” – de omringar fiskstimmen med luftbubblor och driver på så sätt stimmet upp mot ytan, där det slukas i en enda munfull.

 

År 1980 observerades en ny variant av bubbelfiske: en knölval slog stjärtfenan hårt i vattenytan ett antal gånger innan bubbelfisket började. Platsen var Gulf of Maine utanför Nordamerikas kust. År 2007 hade den nya tekniken spridit sig till närmare 40 procent av knölvalsbeståndet i området.

 

De brittiska forskarna har nu räknat ut hur det gick till när den nya jaktmetoden spreds i valbeståndet. Genom att tillämpa en ny analysmetod på gammal beteendedata kunde forskarna se att den nya jaktmetoden spreds via social överföring. Oerfarna valar snappade upp jakttekniken genom att umgås med individer som redan behärskade metoden. Däremot överfördes inte beteendet från mödrarna till kalvarna. Forskarna fann inte något stöd för att beteendet var nedärvt.

 

Den nya jaktmetoden utvecklades sannolikt för att fånga tobisfiskar, ett byte som knölvalarna började jaga i samband med att sillbestånden minskade. Det är oklart varför knölvalarna slår stjärtfenan i vattenytan. En teori är det skrämmer tobisen så att de bildar tätare stim, vilket gör dem lättare att sluka.

 

Tidigare studier har visat att knölvalarnas sångmelodier sprids via social överföring. De nya forskningsresultaten visar att knölvalarnas kulturliv är ännu rikare man tidigare trott. Studien, som har publicerats i Science, visar också hur miljöfaktorer kan förändra djurkulturer. 

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor