Män mindre klimatoroliga än kvinnor

Försvarets forskningsinstitut har kartlagt svenskarnas uppfattning av klimatfrågan, i en ny enkätstudie.
Publicerad

Tre fjärdedelar (75 procent) av de tillfrågade menar att klimatförändringarna absolut påverkar eller kommer påverka oss i Sverige. Av männen är 69 procent övertygade om detta, och av kvinnorna 80 procent.

Men något fler män än kvinnor tror att klimatförändringarna ”kanske” påverkar oss, varför omkring 95 procent är säkra på, eller tror, att vi kommer påverkas.

Personer äldre än 45 år är dock något mindre oroliga för klimatet.

På frågan om hur klimatet kan påverka oss personligen så tror 80 procent på kraftigare skyfall, 56 procent på intensivare värmeböljor, 49 procent på långvarigare torka och 33 procent på höjda havsnivåer.

Omkring 20 procent av de svarande tycker sig märka av någon eller några av dessa förändringar redan nu.

[Studien](http://www2.foi.se/rapp/foir3488.pdf) har genomförts av forskare från Försvarets forskningsinstitut och Umeå universitet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor