Mer fisk i Nordatlanten

De minskade fiskekvoterna har gett resultat: nu ökar flera av Nordostatlantens fiskbestånd.

Publicerad
Det relativa fisketrycket (t.v.) och den relativa fiskmängden (t.h.) för 85 fiskbestånd i Nordostatlanten och i Östersjön under perioden 1960-2013. De streckade linjerna visar medelvärdena under hela perioden.
Bild: ICES

Enligt det Internationella havsforskningsrådet, ICES, har exploateringen av Nordostatlantens fiskbestånd halverats under det senaste decenniet. Det har medfört att flera av de kommersiellt viktigaste bestånden har ökat: till exempel torsk i Barents hav och vid Island, rödspätta och kolja i Nordsjön och Skagerrak samt sill och skarpsill i Östersjön.

Men för ålen är läget fortfarande kritiskt, trots omfattande fiskerestriktioner. Detta gäller även för torsken i Kattegatt och i Irländska sjön.

Resultaten baseras på analyser utförda av ICES rådgivande kommitté och omfattar utvecklingen för 85 fiskbestånd i Nordostatlanten och Östersjön under tidsperioden 1960-2013. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor