Ny strategi för att utrota polio

I fjol, när 80 miljoner barn gick miste om vaccin mot polio, ökade antalet rapporterade fall med 700 procent. Nu har projektet att utrota polio fått ny luft under vingarna.

Publicerad
På många håll i världen, som här i Indien, får barn poliovaccin som droppar i munnen med levande, försvagat virus. Det kan dock mutera och nyvaccinerade kan smitta ovaccinerade.
Bild: Getty images

Samtidigt som världen håller på att smälta det faktum att vi kommer att få leva med det nya coronaviruset under en överskådlig tid, finns långgående planer för hur man ska få bort ett annat elakt virus från jordens yta – polio, även kallad barnförlamning. Projektet att utrota polio var nära att lyckas för några år sedan. År 2016 noterades endast 22 fall, men sedan upptäcktes 175 fall år 2019 och därefter kom coronapandemin med restriktioner och nedstängningar som på många håll i världen ledde till allvarliga störningar i vaccinationskampanjerna.

Nu har man tagit nya tag. Global Polio Eradication Initiative (GPEI), som leder arbetet med utrotning av polio och som samarbetar med bland andra WHO och Unicef, lanserade nyligen en strategi för hur polio ska utrotas till år 2026. Hälsosatsningen beräknas kosta 5,1 miljarder amerikanska dollar.

Pausade poliovaccinering 

Enligt Hamid Jafari, chef för polioprogrammet vid WHO:s regionkontor för östra Medelhavet, beslutade man under pandemins första våg att pausa vaccinationsaktiviteterna av rädsla för att sprida corona.

– Det har varit mentalt utmanande för polioprogrammet. Mer än 80 miljoner barn utsattes för en risk att få polio, sa han under ett seminarium i samband med att GPEI den 10 juni lanserades sin strategi.

År 2020 upptäcktes fler poliofall än på många år, 1 226 stycken i 29 länder – en ökning med 700 procent på ett år. I nio av tio fall handlar det inte om vild polio, som bara finns kvar i Afghanistan och Pakistan, utan om ett virus som härstammar från vaccin mot typ 2-viruset. Det kan dyka upp i populationer med låg vaccinationsgrad. Förutom att utrota vild polio syftar den nya strategin också till att stoppa sådana utbrott.

Olika typer av poliovaccin

I Sverige vaccineras barn med inaktiverat virus, men på många håll får barnen droppar i munnen med levande, försvagat virus. Detta levande vaccin kan dock mutera. Nyvaccinerade kan smitta ovaccinerade, och efter några steg kan viruset orsaka sjukdom och spridas. I november 2020 kom ett nytt oralt vaccin, som inte är lika benäget att mutera.

Välkommen till

Hjärndagen

Välkommen till en spännande heldag med föreläsningar om den senaste hjärnforskningen. Fredag 11 november kl 9–16. Oscarsteatern, Stockholm.

Läs mer och boka!

För att stoppa vild polio måste man nå ovaccinerade barn i svårtillgängliga och vaccinskeptiska områden i Pakistan samt Afghanistan, som präglas av svåra politiska spänningar. Företrädare för de båda länderna har nu gått med på att stärka sitt samarbete med GPEI. En viktig åtgärd, som ingår i den nya strategin för att lyckas utrota polio, är att låta äldre kvinnliga hälsoarbetare sköta vaccineringen eftersom man tror att vaccinskeptiker oftare kan känna tillit till dem.

– Vi måste bli mer välkomnande och förstående inför sociologiska faktorer, ta tillvara på den expertis som finns och bli bättre integrerade med andra hälsoinstanser. Det här är kritiskt för att vi ska kunna nå de barn som ännu är ovaccinerade i de återstående polioreservoarerna, sa Aidan O’Leary chef för WHO:s polioprogram, under seminariet.

Svårare att vaccinera i vissa länder

Tiia Lepp, som är epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten kommenterar GPEI:s strategi:

– Redan tidigare fanns en vision om att arbetet mot polio, som har byggt mycket på massvaccinationskampanjer, skulle bli mer integrerat med övrig hälso- och sjukvård.

Nu tas dock ett bredare grepp, förklarar hon.
– Man vill använda samma strukturer för rutinmässiga vaccinationer inom vaccinationsprogram som för andra insatser inom folkhälsoarbete.

Kommer man att lyckas utrota polio till 2026?
– Det är svårt att säga. Man har tvingats skjuta fram tidigare mål på grund av den komplicerade situationen i de två länderna där vild polio ännu finns kvar, säger Tiia Lepp.

Fakta polio

• Polio drabbar främst barn under fem år. De flesta blir inte så sjuka, men för ungefär en procent leder sjukdomen till förlamning – och i några fall dör barnen på grund av förlamade andningsvägar. 
• I Sverige hade vi ett sista stort polioutbrott 1953, varav 3000 fick förlamningar.
• 1977 rapporterades det sista svenska fallet.
• Polio har funnits i tre varianter, bara typ 1 finns kvar i vilt tillstånd. Typ 2 och Typ 3 är borta, men ett virus som härstammar från vaccin mot typ 2 dyker upp ibland i länder med låg vaccinationsgrad.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Tiia Lepp

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor