Rapportera vårtecken till Vårkollen

Många vårtecken har kommit mycket tidigt i år och följer därmed en trend. För att få veta exakt hur långt våren är kommen runt om i landet uppmanar Svenska Botaniska Föreningen och Sveriges lantbruksuniversitet alla i Sverige att för sjätte året i rad rapportera in ett antal vårtecken under Valborgshelgen 30 april–1maj.

 

Publicerad
Vitsipporna har de senaste åtta åren börjat blomma cirka två veckor tidigare än för 100 år sedan.
Bild: Getty Images

Vårkollen är ett medborgarforskningsprojekt där frivilliga och professionella samarbetar. Det genomfördes för första gången 2015. Varje år brukar man få in tusentals observationer från hela landet om blommande vitsippor, tussilago, sälg och hägg samt om björkarnas lövsprickning.

Genom att samla in vårtecken vid samma tidpunkt under många år kan Svenska Botaniska Föreningen, SBF, i samarbete med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, analysera hur växterna tar emot våren och om några trender tyder på bestående skillnader. De senaste åtta åren har vitsippornas blomning och björkarnas lövsprickning startat cirka två veckor tidigare än vad som var normalt för drygt 100 år sedan.

Vårkollen – hoppas på stor uppslutning

– Vi är glada att det är så många som intresserar sig för vårtecknen och vi hoppas på samma stora uppslutning till Vårkollen som vi fått tidigare år. Dessa medborgarforskare, som är våra vårteckenspanare, bidrar till vetenskaplig kunskap och är ovärderliga för vi ska kunna få in uppgifter som täcker hela landet vid samma tidpunkt, säger Mora Aronsson, ordförande i SBF i ett pressmeddelande.

Sverige är ett avlångt land där det kan vara vår i ena änden och full vinter i den andra. Genom att delta i Vårkollen kan alla hjälpa till att besvara frågan om hur långt vårtecknen har hunnit i olika delar av landet. 

Jämför med vårtecken vid förra sekelskiftet

Klimatförändringarna påverkar både vårens ankomst och växtsäsongen som helhet, men varje år är unikt. 

– Eftersom vårtecknens ankomst dokumenterades under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet av ett landsomfattande nätverk av observatörer, kan vi jämföra de uppgifter vi får in via Vårkollen med hur det såg ut då, säger Ola Langvall från SLU, som är samordnare för Svenska fenologinätverket.

Vårkollen tar emot observationer av vårtecken enbart under de två dagarna 30 april och 1 maj. Resultatet publiceras på eftermiddagen den 4 maj, första vardagen efter Vårkollens genomförande. Klicka här för att rapportera in dina observationer.

Fakta Vårkollen och Naturens kalender

Vårkollen är en del av Naturens kalender, en större miljöövervakning där frivilliga över hela landet bidrar till att dokumentera växtsäsongen från första vårtecken till sista hösttecken.

Eftersom växtsäsongens längd, och tidpunkten när olika arter är aktiva, är grundläggande egenskaper i naturen är det många som påverkas när naturens kalender ändras.

Skogsbrukare, jordbrukare, biodlare och pollenallergiker är exempel på sådana som är direkt beroende av samspelet i och med naturen, och därmed behöver kunskap om hur den biologiska växtsäsongen förändras.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor