Riskfaktorer för att bli allvarligt sjuk av corona identifierade

Kinesiska forskare har studerat allvarligt sjuka corona-patienter för att identifiera riskfaktorer för att bli just allvarligt sjuk. Studien visade också att en av patienterna var smittsam i hela 37 dagar.

Publicerad
En av patienterna i den kinesiska studien var smittsam i 37 dagar. Bilden är från ett sjukhus i Wuhan, tagen 1 mars 2020.
Bild: TT Bildbyrån/Featurechina/Newscom/Sipa USA

I studien ingick 191 patienter som allvarligt sjuka skrevs in på två olika sjukhus i Wuhan-provinsen i januari. En kinesisk forskargrupp har gått igenom deras sjukdomsbild för att identifiera riskfaktorer för att bli allvarligt sjuk. Studien är publicerad i den brittiska medicinska tidskriften The Lancet.

Forskarna drar slutsatsen att vissa riskfaktorer för att avlida i sjukdomen covid-19, som orsakas av det nya corona-viruset, kan mätas redan när patienter blir inlagda på sjukhus.

– Det är bra att sådana här studier kommer så pass snabbt, säger Rebecca Cox, professor vid Universitetet i Bergen och chef för Influensacentret, till norska forskning.no.

– Det kan indikera vilka patienter som vi borde vara mest uppmärksamma på.

Hög ålder och andra medicinska problem

Av de 191 patienterna i studien avled 54. Deras genomsnittsålder var 69 år. Genomsnittsåldern för hela gruppen var 59 år, men sjukdomen drabbade de äldre hårdast. Patienterna var mellan 18 och 80 år gamla.

Nästan 70 procent av patienterna som avled hade redan innan insjuknandet andra medicinska problem – cirka hälften av dem hade högt blodtryck och ungefär en tredjedel hade diabetes. En fjärdedel hade olika former av hjärtsjukdomar.

– Detta var lite väntat eftersom dessa patienter är i riskzonen, säger Rebecca Cox.

Genomsnittsåldern för dem som överlevde och blev utskrivna var 51 år. Således är hög ålder en riskfaktor, enligt studien.

Blodförgiftning förvärrade

Forskarna undersökte flera olika medicinska tillstånd. Det visade sig att sepsis, också kallad blodförgiftning, i samband med corona-infektion var ett av de starkaste sambanden för allvarlig sjukdom.

Sepsis är en överreaktion hos immunförsvaret som respons på en infektion som kan påverka viktiga organ.

Forskarna kunde visa att patienter som visade tecken på sepsis när de togs in på sjukhuset löpte en större risk att avlida.

Rebecca Cox förklarar att patienterna kan ha fått sepsis genom en kombination av Covid-19 och en underliggande sjukdom eller hälsokomplikation, men betonar att det inte är hennes expertområde.

Så många som 59 procent av studiens 191 patienter hade sepsis, däribland samtliga som avled. Sepsis var därmed mycket vanlig hos patienterna, och kan orsakas av corona-infektionen, enligt artikeln. För närvarande vet dock forskare inte hur det hänger samman och mer forskning behövs. 

Corona kan smitta under lång tid

Forskarna har också undersökt hur länge patienterna var smittsamma. De som dog var smittsamma under hela sjukdomsförloppet, i genomsnitt 18 och en halv dag.

För dem som tillfrisknade tog det i genomsnitt cirka 20 dagar från första symptom tills det att de blev utskrivna från sjukhuset. Men skillnaderna var stora – den kortaste infektionstiden var åtta dagar, medan den längsta var hela 37 dagar.

Detta är ovanligt lång tid för en infektionssjukdom, säger Rebecca Cox till forskning.no.

– Med tanke på smittbekämpning kan det vara viktigt att veta att du kan ha virus i systemet under så lång tid.

De kinesiska forskarna har samlat ytterligare information om patienterna. Bland annat fick 32 av dem andningshjälp med intubation – av dessa förlorade 31 livet.

 

Artikeln är översatt och först publicerad på forskning.no

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor