Roboten som ska rädda korallreven

På stora barriärrevet utanför Australiens östkust har sjöstjärnan törnekrona (Acanthaster planci) har ökat i antal de senaste 30 åren och utgör ett allvarligt hot mot korallrevet. Därför tar nu naturvårdare hjälp av en robot.

Publicerad
Forksare har under tio år jobbat på en robobt under som kan söka upp och döda törnekronor helt själv.
Bild: iStockphoto/QUT Media

En slags Terminator under vatten, utrustad med automatisk målsökningsfunktion och dödliga sprutinjektioner som vapen, har utvecklats av forskare vid Queensland university of technology. Roboten har ett system som gör det möjligt för den att söka upp och förgöra sjöstjärnor på egen hand. För att roboten ska kunna urskilja en törnekrona från stenar, sjögräs eller en annan sjöstjärneart, har forskarna visat den tusentals bilder av olika törnekronor för att den ska få en komplett målsöksbild. Tidigare har man använt dykare som tagit bort sjöstjärnorna för hand. Roboten är nu tänkt att vara ett effektivt komplement som kan vara ute i åtta timmar i sträck och dela ut 200 doser av det dödliga giftet under den tiden. Giftet består främst av fettlösande gallsalt. 

Roboten som är knappt en meter lång har utvecklats under tio år av forskarna vid Queensland university of technology.


Bild: QUT Media

Törnekronan blir upp till 35 centimeter i diameter äter korallernas polyper, de är alltså korallivorer. De är naturligt förekommande på stora barriärrevet och då oftast i lågt antal. Men med jämna mellanrum sker en dramatisk ökning av populationen och dessa ökningar har kommit med tätare mellanrum. När antalet törnekronor är på en normal nivå främjar de biodiversiteten på korallreven genom att främst äta de snabbast växande korallerna och på så sätt göra plats för långsamväxande koraller. Men när populationen av törnekronorna ökar drastiskt gör de ingen skillnad på hur snabbt korallerna växer. De äter allt som kommer i deras väg vilket gör att korallerna inte får tid att växa till. Törnekronorna står för uppskattningsvis 40 procent av minskningen av koraller på stora barriärrevet. Forskare tror ökningen av törnekronor har att göra med en växande mänsklig inverkan på ekosystemen, dels genom den globala uppvärmningen och dels genom en minskning av rovdjur som äter törnekronan. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor