Så mycket aktivitet vill hjärnan ha

Under hela livet ändras kopplingarna i vår hjärna. Några nybildas och andra tynar bort. Det är inte bara i nervändarna, synapserna, som trafiken regleras utan också via nybildning, omkoppling och nedbrytning av hela nervceller. Processen har visat sig styras av en inbyggd ”lagom" nivå av elektrisk aktivitet i nervcellerna.

Publicerad
Hjärncellers ombildning styrs av en inneboende nivå av lagom elektrisk aktivitet.
Bild: Istockphoto

Genom att studera hjärnans syncentrum efter skador på näthinnan har forskare vid bland annat VU University Amsterdam, sett hur nivåskillnader i hjärnans elektriska aktivitet styr ombildningsprocessen. Och det gäller att de elektriska impulserna ligger på en lagom nivå. Om aktiviteten blir för låg, börjar nervcellen att söka kontakt åt flera håll för att öka den. Om aktiviteten i stället blir för hög riskerar cellen att överladdas och minskar antalet kontaktytor med omkringliggande grannar. Det finns också en miniminivå. Om den elektriska aktiviteten sjunker under den nivån, kommer nervcellen att förtvina.

Genom att med hjälp av den här regleringsmodellen medvetet kunna påverka aktivitetsnivån i nerveller menar forskarna att man kan förbättra rehabiliteringen av till exempel stroke-patienter. Resultaten har publicerats i PLOS online.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor