Schizofreni vanligare bland utrikesfödda

Många låter dessutom bli att hämta ut sin medicin.

Publicerad

Utrikesfödda löper större risk att drabbas av schizofreni än infödda svenskar, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Störst är risken för personer födda i europeiska länder utanför EU, tätt följda av afrikaner.

 

Även viljan att ta medicin mot sin schizofreni skiljer sig markant – men bara när det gäller männen. Till exempel hade mindre än hälften av de afrikanska männen hämtat ut sin medicin fyra år efter diagnosen. Medicineringen var nästan lika låg bland män födda i Nordamerika och icke-nordiska EU-länder. För svenska män ligger samma siffra runt två tredjedelar. Kvinnor från samtliga undersökta länder tog däremot medicin i relativt hög utsträckning.

 

Det finns ingen genetisk skillnad mellan människor från olika länder när det gäller risken att insjukna i schizofreni. Sjukdomen utlöses troligen av de påfrestningar som utrikesfödda utsätts för.

– Migration är en situation full av stress, och som flykting kan man vara traumatiserad. I Sverige stressas man av det nya livet. Man vill så mycket, men får inget jobb, säger Ebba Hedlund, utredare på Socialstyrelsen.

 

Endast 12–15 procent av de utrikesfödda patienterna hade en anställning vid insjunkandet, att jämföra med 20 procent av de svenskfödda. Utebliven medicinering kan göra det svårt att behålla ett arbete, menar Ebba Hedlund. Hon anser att man måste söka orsakerna bakom omständigheterna, för att kunna ge bättre individuell vård. Kanske missar en del utrikesfödda viktig information från vården, eftersom de inte har haft tillgång till tolk.

Enligt Ebba Hedlund ligger ett stort ansvar hos kommunerna. Att de bättre uppfyller sitt ansvar att bistå med boende, daglig verksamhet och familjestöd är viktigt för att medicineringen ska fungera.

 

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor