Sjukfrånvaro går i arv

Barn till föräldrar som ofta varit långtidssjukskrivna blir själva ofta sjukskrivna som vuxna.

Publicerad

Barn ”ärver” mycket av sina föräldrar – inkomstnivå, utbildningsnivå och liknande. Ny forskning visar att barn även ärver föräldrarnas sjukskrivningsbeteenden. Barn till föräldrar som varit sjukfrånvarande mer än 30 dagar i följd när barnet var i åldern 10–19 år, får som vuxna dubbelt så mycket långtidssjukfrånvaro som barn till föräldrar utan långtidssjukskrivningar. Sambandet är särskilt starkt för döttrar. Däremot ärvs inte ett föräldrabeteende som handlar om lite sjukfrånvaro – deras barn kan både ha lite och mycket sjukfrånvaro.

Ett annat resultat är att barnen som vuxna ofta lever med en partner som är sjukskriven på samma sätt som föräldrarna.

Rapporten bygger på registerdata över Sveriges befolkning för åren 1986–91 och 2003–08, och berör nästan 500 000 individer. Forskarna har sorterat bort alla sjukskrivningar som är kortare än tre veckor.

Studien genomfördes av forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering vid Uppsala universitet. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor