Annons

Juristen Sten Hecksher levererade beska besked i sin utredning.

Bild: 
Gunnar Ask/Karolinska institutet

Slarv bäddade för Macchiariniskandalen

Påtryckningar, fartblindhet och nonchalans mot lagar och regler bidrog till den så kallade Macchiariniskandalen. Den slutsatsen drar en ny utredning om Karolinska institutets roll i affären.

Annons

Publicerad:

2016-09-05

Det gick snett redan vid rekryteringen, enligt Sten Heckscher, jurist och före detta rikspolischef. Han har utrett Karolinska institutets roll i turerna kring den italienske kirurgen Paolo Macchiarini på uppdrag av institutets styrelse.

I förra veckan gav en utredning om sjukhusets roll en snarlik bild.

Paolo Macchiarini opererade in luftstrupar av plast på tre patienter i Sverige. Två har avlidit, den tredje vårdas på ett sjukhus i USA.

Den nya utredningen beskriver en lång rad misstag till följd av slarv, felaktiga beslut, eller inga beslut alls.

I juni 2010 skrev 14 forskare vid Karolinska institutet i ett brev till ledningen att Macchiarini var en ”absolut ledande forskare”. Den ansåg att han borde anställas som gästprofessor.

Under de följande månaderna började omdömen om Paolo Macchiarini strömma in från utländska universitet som haft med honom att göra.

– Jag har aldrig, i något ärende, sett maken till negativa referenser, säger Sten Heckscher.

Men uttalanden om bland annat ovarsamhet med regler, fakta och patientkontakter nådde aldrig fram till rekryteringsutskottet som skulle granska ärendet, och rektorn fick bara en sammanfattning. Den innehöll dock uppgifter värda att ta på allvar, enligt Sten Heckscher.

– Det är anmärkningsvärt att rektor, mot bakgrund av den informationen, inte ser till att göra en fördjupad analys, säger han.

Rektor vid den tiden var Harriet Wallberg-Henriksson*.

– Jag borde ha efterfrågat mer information, men gjorde det inte. Det är mitt ansvar. Jag är ansvarig för rekryteringsprocessen och vi gjorde en felrekrytering. Jag kan inte annat än beklaga det, säger hon.

Sten Heckscher och hans medarbetare är också kritiska mot att KI:s näste rektor Anders Hamsten förlängde Macchiarinis anställning år 2013.

– Det var bara fråga om i vilken form den ska förlängas, aldrig en fråga om annat än att han ska vara kvar. Det är vi väldigt kritiska mot. Det sker ingen utvärdering av det han har gjort, säger Sten Heckscher.

Samtidigt fanns det medarbetare till Paolo Macchiarini som såg allvarliga brister i hans metoder. Fyra läkare slog larm – och mötte hårt motstånd från ledningen.

­– De har ju tydligt fått upprättelse genom att vi skyndsamt har hanterat alla anmälningar som kommit in från dem, säger Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor för Karolinska Institutet sedan i februari i år.

Kommer du utöver det att kontakta dem och framföra en ursäkt?

– Det är för tidigt att svara på den frågan. Jag har redan träffat dem.

Vad har ni sagt till varandra?

­– Det återger jag inte.

* Harriet Wallberg-Henriksson är ordförande i styrelsen för stiftelsen som ger ut Forskning & Framsteg. Artikelförfattaren är personalrepresentant i samma styrelse.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.