Snöleoparderna behöver mer utrymme

Snöleopardernas revir är större än vad man tidigare trott. Det medför att många skyddade områden är för små för dessa hotade katter.

 

Publicerad
Snöleopardens utbredningsområde sträcker sig genom 12 länder i Centralasien. Men endast en liten del av denna enorma yta erbjuder ett skydd för arten. 
Bild: Snow leopard trust

Snöleoparden lever i Centralasiens mer otillgängliga bergstrakter. Det är en hotad art, dess päls är eftertraktad och djuret används också i traditionell kinesisk medicin. Dessutom dödas många snöleoparder av djurägare vill skydda sin boskap från angrepp.

Svenska forskare har deltagit i en noggrann kartläggning av snöleoparders revir i Gobiöknens bergstrakter. Forskarna utrustade 16 snöleoparder med GPS-sändare så att deras vandringar kunde följas. Det genomsnittliga reviret för en hanne visades vara 200 kvadratkilometer, medan en hona nöjer sig med 120 km2. Dessa siffror är avsevärt högre än vad tidigare studier indikerat.

Enligt forskarnas beräkningar finns det ungefär 170 skyddade områden – exempelvis naturreservat – inom snöleoparders hela utbredningsområde. Merparten av dessa är alldeles för små för snöleopardens behov: som exempel är 40 procent så små att de inte rymmer ett enda revir för en snöleopardhanne. Och endast åtta skyddade områden är tillräckligt stora för att rymma 50 könsmogna honor, vilket är en förutsättning för att ett bestånd ska kunna överleva på längre sikt, menar forskarna som publicerat sina resultat i Conservation biology.

Förhoppningen är nu att ett nytt samarbetsprojekt mellan de 12 länder som har vilda snöleoparder ska säkra artens framtid. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor