Socialbidrag ökar risken för nya bidrag

Att en gång få socialbidrag ökar risken att få socialbidrag igen. Men efter fyra år är effekten över. Detta gäller lika väl för svenskfödda som invandrade.

Publicerad

Forskare vid Örebro universitet har undersökt om en person som en gång fått socialbidrag är mer sannolik att få det igen. Det är ett fenomen som kallas tillståndsberoende, där man kan mäta hur effekten avtar över tid. Studien bygger på ett slumpmässigt urval av drygt 16 000 individer i Sverige under åren 1990–99. Det visade sig att i fyra år efter att en person fått socialbidrag så finns en förhöjd risk att åter få bidrag. Denna tidsgräns är likadan för svenskfödda som för invandrade.

Forskarna har delat upp resultaten på svenskfödda och utlandsfödda av den enkla anledningen att omfattningen av bidragsmottagandet skiljer sig så stort mellan dessa grupper (i nuläget har invandrare sju gånger högre sannolikhet att få socialbidrag än en svenskfödd person).

Det visade sig att en svenskfödd person hade fyra procentenheters större risk att motta socialbidrag om personen fått socialbidrag året innan. För en utlandsfödd person är risken tre gånger högre, tolv procentenheter.

– Men denna skillnad försvinner om vi balanserar siffrorna för faktorer som ålder, utbildningsnivå och liknande faktorer som påverkar risken att få bidrag, säger Daniela Andrén, som är docent i nationalekonomi vid Örebro universitet och är en av forskarna bakom rapporten.

Hon är glad att Forskning & Framsteg har kontaktat henne, eftersom hon har sett hur deras studie har missförståtts i många andra tidningar. Hon tror att det beror på ett pressmeddelande med rubriken ”Inte större bidragsberoende bland invandrare”, som okritiskt återgetts av många stora tidningar.

– Det har uppstått missförstånd, säger Daniela Andrén. Många har tolkat studien som att invandrare och svenskfödda har lika stor risk att få socialbidrag, men det är en mycket stor skillnad i själva omfattningen av bidragen. Särskilt om man tittar på dem som får socialbidrag en längre tid.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor