”Snygghetsstudie” bröt inte mot etikprövningslagen

Överklagandenämnden för etikprövning, Önep, friar doktoranden som genomförde den uppmärksammade ”snygghetsstudien” vid Lunds universitet. Doktoranden har i sin tur JO-anmält universitetet för hanteringen av ärendet.

Publicerad
Lunds tekniska högskolas kårhus.

En studie som byggde på data om studenter på Lunds tekniska högskola anmäldes till Överklagandenämnden för etikprövning. Nu har nämnden avskrivit ärenden.
Bild: Anton Holmquist Soasta, CC BY-SA 3.0

Adrian Mehic, doktorand i nationalekonomi vid Lunds universitet, har undersökt sambandet mellan utseende och betygssättning vid olika undervisningsformer, vilket F&F tidigare har skrivit om. I studien använde han data från studenter på ingenjörsutbildningen vid Lunds tekniska högskola, LTH, som är en del av Lunds universitet. För att kunna jämföra utseende och betyg lät han en grupp med 74 personer betygsätta studenternas utseende utifrån deras profilbilder på Facebook.

Studien fick kritik från såväl studenter som lärare på LTH och fem anmälningar inkom till Överklagandenämnden för etikprövning, Önep. Nu avskriver Önep ärendet och konstaterar att forskningen inte strider mot etikprövningslagen. Nämnden skriver också i sitt beslut att den data som samlats in om studenterna inte är känsliga uppgifter i etikprövningslagens mening. Beslutet kan inte överklagas.

– Det är ett glädjande och viktigt besked för den fria forskningen och för den akademiska friheten, säger Adrian Mehic, som lägger fram sin avhandling i vår.

Adrian Mehic
Adrian Mehic, doktorand i nationalekonomi vid Lunds universitet.
Bild: Håkan Röjder

JO-anmäler universitetet

Nu har han JO-anmält Lunds universitet för hanteringen av ärendet. Bland annat anser han att universitetets anmälan mot honom innehöll falska uppgifter, eftersom de påstod att han hade använt sig av känsliga uppgifter i studien. Han hävdar också att Lunds universitet vid sin interna prövning inte tog hänsyn till hans synpunkter och inte heller skickade in hans utlåtande till Önep.

– Lunds universitets interna nämnd har undanhållit det som talar till min fördel. Men jag var ganska säker på att jag skulle bli friad för jag har bra koll på vilka lagar och regler som gäller, säger han.

Lunds universitets ledning har inte hunnit diskutera Öneps besked och heller inte tagit del av JO-anmälan än.

– Vi välkomnar granskningar och avvaktar JO:s utredning. Det här är ingen enkel fråga. Nu har Önep tagit ställning till om studien behövde etikprövas och det behövde den inte, men det kanske finns anledning för oss att diskutera andra saker på andra nivåer, säger Jimmie Kristensson, vicerektor med ansvar för kommunikation, kurage och karaktär vid Lunds universitet.

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor