TBC-smittans fula knep avslöjat

Bakterier som orsakar tuberkulos har ett gömställe i benmärgen. Upptäckten kan leda till bättre mediciner.

Publicerad
Tuberkelbakterier (röda) gömmer sig inuti en stamcell (grön) som hör hemma i benmärgen inuti skelettet.
Bild: BIKUL DAS

En gammal människa kan få aktiv tuberkulos av bakterier som funnits i kroppen nästan hela livet. Tuberkulosbakterierna är beryktade för att gömma sig i kroppen under flera decennier, men hittills har ingen vetat var.

Nu har forskare i Nordamerika och Indien avslöjat att så kallad latent tuberkulos döljer sig inuti en sällsynt typ av stamceller i benmärgen. Gömstället är idealiskt: bakterierna slipper attacker från immunsystemet, och stamcellerna har dessutom ett speciellt biologiskt maskineri som pumpar ut främmande ämnen, inklusive antibiotika.

– Upptäckten kan i förlängningen leda till att man hittar bättre behandling mot latent tuberkulos. Det skulle vara värt mycket, säger Jerker Jonsson, epidemiolog på Smittskyddsinstitutet.

Förra året rapporterades 650 fall av aktiv tuberkulos i Sverige. Behandlingen består av flera antibiotika som ska tas under ett halvår eller mer. Även efter en sådan kur kan bakterier finnas kvar i benmärgens stamceller, enligt en rapport i tidskriften Science Translationlal Medicine

I hela världen beräknas 2,2 miljarder människor vara smittade av tuberkulos. I Europa har antalet smittade minskat något på senare år, men allt fler drabbas av stammar som en eller flera slags antibiotika inte längre biter på.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor