Tecken på autism försvann

Forskare i Kanada har gjort en upptäckt på möss som skulle kunna leda till mediciner mot autism och liknande tillstånd.
Publicerad

Möss som bildar extra mycket av en viss sorts kroppsegna proteiner får personlighetsdrag som påminner om autism. Proteinerna – så kallade neuroliginer – stimulerar nervceller att bilda och bevara kontaktpunkter med varandra. Mössen blir tillbakadragna, kommunicerar mindre och faller lättare in i repetitiva beteenden.

– Det intressanta är att vi kan behandla mössen i vuxen ålder så att symtomen försvinner, säger Christos Gkogkas, hjärnforskare vid McGill University i Kanada.

Förändrade beteenden hos möss är förstås inte samma sak som det breda spektrum av egenskaper som ingår i vad som i mänskliga sammanhang brukar kallas autismspektrumstörningar. Trots det är upptäckten ”högintressant” enligt Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet. Han har tagit del av resultaten som publiceras i dagens nummer av tidskriften [*Nature*](http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature11628.html).

Christos Gkogkas och hans medarbetare gav vuxna möss med autismliknande beteende en medicin som testas mot vissa cancerformer. Medicinen minskar tillverkningen av de neuroliginer som mössen producerar i övermått – vilket ledde till att de började bete sig som möss i allmänhet. Ett slags genterapi har samma effekt.
Intressant i sammanhanget är att människor med autism i vissa fall har genetiska förändringar kopplade till just neuroliginer.

De kanadensiska forskarna understryker att steget till en behandling för människor är stort.
– Ett av problemen är att cancermedicinen vi använde skulle vara för giftig att använda mot autismspektrumstörningar, säger Christos Gkogkas.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor