Vräkning bäddar för kriminalitet

Att sparkas ut från sin bostad kan få människor att begå fler brott, även flera år efter själva vräkningen. Det visar ny forskning från Stockholms universitet.

Publicerad
Bland de som vräkts var det ”överlevnadsbrotten” som ökade mest – att exempelvis bryta sig in för att kunna sova, eller stjäla mat.
Bild: Getty Images

Sedan länge är det känt att personer som är utsatta i samhället och har ekonomiska problem är mer benägna att begå brott.

Eftersom samma grupp kan ha svårt att behålla sin bostad är det svårt att veta vad som är anledningen till att en vräkt person blir kriminell. Var det krisen i och med vräkningen som fick personen att bryta mot lagen, eller var det kriminalitet och stök som fick personen att bli vräkt?

Nu visar ny forskning att vräkning faktiskt har en helt oberoende effekt på ökad brottslighet, jämfört med de som får behålla sin lägenhet men i övrigt har det lika svårt.

Data från Kronofogdens vräkningsregister

Studien bygger på data från Kronofogdens vräkningsregister, varifrån omkring 700 personer som vräktes 2009 valts ut. Kriminaliteten som studerades var brott för egen ekonomisk vinning, våldsbrott och drogrelaterade brott mellan 2009 och 2012.

För att isolera effekten av vräkningen parades deltagarna ihop med en “social tvilling” som kontrollperson – så lik som möjligt sett till bakgrund och egenskaper, men som inte blev vräkt.

Året efter vräkningen var samtliga brottstyper vanligare hos de som blivit vräkta jämfört med kontrollgruppen, för att sedan sjunka något de efterföljande åren. Allra vanligast var brott för egen ekonomisk vinning, där benägenheten ökade med 20 procentenheter hos de som vräkts.

Dessa så kallade ”överlevnadsbrott” innebär att någon av mer ”praktiska” skäl till exempel stjäl mat eller bryter sig in någonstans för att kunna sova. Den ökade brottsbenägenheten kan även förklaras med något som kallas ”general strain theory”, en reaktion med ilska och frustration på grund av den akut försämrade levnadssituationen. Drogrelaterade brott och våldsbrott ökade i sin tur med omkring 10 procentenheter vardera.

Vräkning ger fler brottsoffer

Susanne Alm är docent i sociologi vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom studien. Hon vill visa att en vräkning får konsekvenser som drabbar fler än den som blir vräkt, i form av ökat antal brottsoffer. Nästa steg är att undersöka hur personer i andra samhällsklasser påverkas av att bli av med sin bostad.

– I Sverige har det främst varit väldigt utsatta människor som drabbats av vräkning, medan det i USA i och med finanskrisen 2008 var bredare grupper som drabbades, och vad händer då? Det vet vi inte riktigt, och det är frågor som är oerhört viktiga att gå vidare med.

Studien publicerades i European Journal of Criminology.

Susanne Alm

Susanne Alm är docent i sociologi vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom studien om att vräkning kan få personer att begå brott.
Bild: Daniel Rossetti/Stockholm universitet
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor